2020-09-09: Morgonandakt

Onsdag, 9 September, 2020.
Psalm 176 – ”Din klara sol”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, himmelske Fader, du som ser och förstår min längtan efter dig bättre än jag själv gör, kom mig nu nära, och tala till mig de ord som du bättre än alla vet att jag behöver höra. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 9:1-11

För körledaren. En psalm av David.

Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta, vittna om alla dina under. Jag vill jubla av glädje över dig och lovsjunga ditt namn, du den Högste. Ty mina fiender vek tillbaka, de vacklade och gick under för din blick. Du har dömt och skaffat mig rätt, du satte dig på tronen, en rättvis domare. Du röt åt folken, förgjorde de onda, du strök ut deras namn för evigt. Fienden är borta, krossad för alltid. Du lade städerna öde, ingen minns dem. Herren regerar i evighet, han har rest sin tron för att döma. Han råder rättvist över världen, dömer folken med oväld. Herren är en borg för den förtrampade, en borg i tider av nöd. De som känner dig, Herre, litar på dig, ty du sviker inte dem som kommer till dig.

Betraktelse

Psalmen framför oss är en klagopsalm. Det är en psalm som ska hjälpa oss att be när vi inte vill be, som hjälper oss att tillbe Gud genom att påminna oss själva att Gud är den som faktiskt styr världen.

Psalmen talar om fiender. Vilka fiender specificeras inte och det är svårt att sätta in psalmen i en särskilt situation i Davids liv. Detta tyder på att den här psalmen är tänkt att fungera som en klagopsalm, oavsett vad det är du behöver klaga över, oavsett vilken fiende eller motgång du möter.

David inleder psalmen med att tala sig själv till rätta. Han ber till Gud, men på samma gång måste han säga till sig själv vad han vill. Han ger oss helt enkelt en mall för hur vi ska be när vi inte vill be: vi behöver berätta för Gud att vi skulle vilja be. När vi ber behöver vi inte vara fyllda av en viss stämning eller omgiven av tända ljus, vi ber det vi bär på oavsett sinnesstämning.

Bönen som följer är utformad som att den fiende David möter redan är besegrad. Han berättar för Gud vad som redan skett, trots att det inte skett. Han ber att Gud ska utrota det onda med en sådan förvissning om att det redan är utrotat. Han ber att ingen ens ska minnas det onda.

Anledningen att han ber så är för att Gud regerar. Gud är den sanne kungen som regerar med rättvisa. Gud är den som ser vad det onda, vad fienden orsakar för smärta och lidande. Gud är den som kommer med sin dom och befrielse. Gud är den som inte sviker den som ber honom om hjälp.

Detta var Davids hopp. Detta är kyrkans hopp och därmed vårt hopp. Gud regerar över världen och hans rättvisa har visat sig i att han sände sin Son för att utplåna synden, djävulen och döden, den yttersta fienden.

Förbön

Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta, vittna om alla dina under. Jag vill jubla av glädje över dig och lovsjunga ditt namn, du den Högste. Hjälp mig att be även när jag inte vill. Hjälp mig att bära fram min klagan inför dig och förtrösta på din rättvisa.

Vi ber också idag om ditt förbarmande över din värld och din mänsklighet, om kraft till de försvagade, vägledning till de vilsna, glädje till de nedstämda, frid till de oroliga. Låt din närvaro prägla oss och vår tjänst för dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: