2020-09-09: Kvällsandakt

Onsdag, 9 September, 2020.
Psalm 682 – ”Icke genom någon människas styrka”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, öppna mitt hjärtas öra, till att höra de ord som du vill tala till mig, de ord som du så väl vet att jag behöver. Öppna mig för din närvaro, för ditt namns skull. Amen.

Bibeläsning – Psaltaren 9:12-20

Lovsjung Herren som bor på Sion, förkunna hans gärningar för folken! Han som hämnas blodsdåd minns, han har inte glömt de förtrycktas klagan. Var barmhärtig, Herre, se hur jag förtrycks av mina fiender, du som kan lyfta mig bort från dödens portar, så att jag får sjunga ditt lov, jubla över din hjälp i Sions portar. Folken föll i den grop de grävt, de fastnade i snaran de gillrat. Herren gav sig till känna, han skipade rätt, i sitt eget dåd blev den gudlöse snärjd. Ner i dödsriket skall de gudlösa fara, alla de folk som glömmer Gud. Ty den fattige är ej för evigt glömd, de förtrycktas hopp inte borta för alltid. Herre, grip in! Låt inte människor ta makten! Ställ folken inför din domstol! Herre, fyll dem med fruktan! Låt folken veta att de är dödliga!

Andakt

David har bytt perspektiv, från att behöva intala sig själva att be, till att uppmana andra att lovsjunga med honom. Dock är det inte så att Davids situation har förändrats, utan det är fortfarande en klagopsalm vi befinner oss i.

Tillbedjan i en svår situation måste ske utifrån att Gud ändå regerar och är rättvis. Han glömmer inte de förtryckta. Israels historia är ett bevis på det. Trots Israels upprepade synder har Gud i slutändan omsorg om dem. Trots dina upprepade synder har Gud omsorg om dig. Men det kanske inte alltid känns så.

David talar om Gud som den kan lyfta bort honom från dödens portar. Det är en bild för helvetet. Om David kunde uppleva sin situation som att helvetet självt var emot honom ska vi inte bli förvånade om vi kan uppleva det så också. Och enligt den här psalmen har vi tillåtelse att uttrycka det i bön. Men David stannar inte där, utan han säger att han vill jubla över Guds hjälp i Sions portar. Sion är ett annat ord för Jerusalem, staden där Gud, så att säga, bodde. David säger alltså att det finns räddning från helvetet och allt det onda som ansätter honom på platsen där Gud bor.

När Jesus kommer i världen säger han att det inte är i Jerusalem vi ska gå till för att finna Gud, istället ska vi gå till honom. Vi ska gå till Jesus som är Gud. För hos honom finns räddningen från helvetet, från det onda. En nyckel till detta finns i psalmens sista mening, när han ber att folken ska veta att de är dödliga. Vi måste komma ihåg att vi är dödliga. Jesus uttrycker det bäst i Matt 5:3 ”Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.”

De som är saliga är de som är fattiga i Anden. De som insett att de inte klarar av livet med alla dess motgångar själva, utan är helt beroende av Gud. För Gud har inte glömt de förtrycktas klagan, som David skriver. När djävulen och helvetet ansätter dig måste du komma ihåg ditt beroende av Gud. Inget annat duger.

Bön

Var barmhärtig, Herre, se hur jag förtrycks av mina fiender, du som kan lyfta mig bort från dödens portar, så att jag får sjunga ditt lov, jubla över din hjälp i Sions portar. Herre, förbarma dig.

Vi ber också denna kväll om ditt förbarmande över alla människor, hela din värld och allt som är i den. Låt din frid omsluta allt och alla som nu går till vila, särskilt dem som plågas av sömnsvårigheter, oro och ångest. Ge styrka och uthållighet åt alla som arbetar denna natt, kom och var hos dem på ett särskilt sätt. Låt din välsignelse och närvaro denna natt prägla alltmer av vad som sker i världen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: