2020-09-08: Kvällsandakt

Tisdag, 8 September, 2020.
Psalm 292 A – ”Pris vare Gud, pris vare Fadern”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gud jag kommer inför dig denna kväll. Hjälp mig att lägga det som varit i dina händer, så att jag nu kan stilla mig en stund inför dig. Amen.

Bibeltext – Psaltaren 8

Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom?

Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter: får och oxar, all boskap, och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havets stigar. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden.

Betraktelse

I kvällens andakt stannar vi ytterligare till i Psalm 8 och vad den kan säga till oss idag. Psalmen handlar om människans plats i Guds skapelse. David beskriver först hur liten människan är jämfört med Gud. David undrar varför Gud, som har skapat universum med alla dess under, skulle välja att ta hand om människorna. Varför skulle Gud i sin mäktighet bry sig om något så litet. Men Gud bryr sig, även om den minsta människan på jorden. Detta är vad som formar relationen mellan Gud och människan, det är inte människan som formar relationen utan Gud, och Guds omtanke och omsorg. Det är denna trygga grund som gör att David, tillsammans med resten av mänskligheten, kan prisa Gud med ett barns beundrande lovpris.

En annan del av relationen mellan Gud och människan är att Gud har gett människan i uppdrag att förvalta jorden med allt ansvar det innebär. Detta var ett uppdrag som de allra första människorna fick, och detta uppdrag gick i arv till David precis som det har gått i arv till oss idag. Som vi kan läsa i psalmens sista meningar så förundras David över att mänskligheten fått ansvar för ett sådant stort uppdrag. Tänk att Gud gav sitt mästerverk i människans vård! Detta medför ett stort ansvar, ett ansvar som ibland, eller kanske inte så sällan, blivit misskött. Vi idag kan därför ta till oss Davids ord och förundran över himmel och jord och påminnas om det stora och hissnande uppdrag som Gud gav oss för så länge sedan.

Förbön

Gud vi tackar dig för allt som du har gjort och gör. Tack för denna dagen som varit. Gud vi ber om hjälp att ta hand om jorden och naturen och allt som lever. Ge oss insikt och vishet.

Vi ber också för dem vi mött idag, ta hand om dem och omslut dem i din trygghet Gud. Jesus vi ber dig att du ska komma till alla som är trötta och förtvivlade, hjälp dem. Kom och skänk din frid och trygghet till dem som är rädda och ledsna. Jesus, du Guds son, förbarma dig över världen och låt din rättvisa få råda. Vi ber om detta, i Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

Tack till vännen Ida Mattsson, prästkandidat, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: