2020-09-07: Morgonandakt

Måndag, 9 September, 2020.

Psalm 543 – ”I dig, o Herre Jesus kär, mitt enda hopp jag äger”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 7

En klagosång av David, som han sjöng till Herren med anledning av benjaminiten Kush.

Herre, min Gud, jag flyr till dig, rädda mig från förföljarna, befria mig, så att ingen river min strupe som ett lejon och släpar bort mig utan räddning. Herre, min Gud, om jag handlat fel, om orätt fläckat mina händer, om jag lönat min vän med ont och plundrat min ovän på allt, må då fienden hinna upp mig, trampa mig till marken och lägga min ära i mullen!

Res dig, Herre, i din vrede, kväs mina ovänners raseri! Vakna upp, min Gud, du som har kallat till dom. Låt folken samlas omkring dig! Trona i höjden över dem! Det är Herren som dömer folken. Fäll domen över mig, Herre! Jag är rättfärdig, utan skuld. Gör slut på de ondas anslag, låt den som har rätt stå fast! Ty han som prövar hjärtan och njurar, han är en rättfärdig Gud.

Gud håller min sköld, de redbara räddar han. Gud är en rättvis domare, en Gud som alltid kan vredgas. Om någon inte ger vika, då slipar han sitt svärd, spänner sin båge och siktar, håller dödens vapen redo och gör sina pilar brinnande.

Den mannen är dräktig med ondska, han går havande med ofärd, och han föder lögn. Han gräver en grop och gör den djup men faller i egen fälla. Ofärden drabbar honom själv, våldet kommer över hans eget huvud.

Jag vill tacka Herren för hans rättvisa dom och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.

Betraktelse

De flesta av Psaltarens psalmer har någon form av överskrift. Den vanligaste typen är en författarangivelse (ofta David) och inget mer. Några gånger knyts en psalm till en alldeles specifik situation i exv. Davids liv. Man kan ana en sådan bakgrund här i psalm (9-)10, som hänvisar till det som (den annars okände) ”benjaminiten Kush” sagt och gjort mot David.

Den mest kände benjaminiten av alla medlemmar i Benjamins stam i tolvstamsförbundet Israel (med område strax norr om Jerusalem) är förstås Saul från Gibea, Israels förste kung. David tjänade vid hans hov i åtskilliga år, tills han blev alltför framgångsrik och alltmer uppfattades som rival, som Saul måste undanröja för att behålla tronen. Kush var förmodligen en av Sauls närmaste män sedan länge, aktiv i anklagelser mot och jakten på den forne favoriten. Att han sägs vara ”dräktig med ondska” syftar väl på likheten med det ofödda, som ännu är osynligt för mänskliga ögon, men likafullt verkligt. David var i onåd och livsfara och måste fly och hålla sig gömd på ständigt nya ställen. Han behöver sannerligen Guds hjälp.

Det andra stycket i psalmen, ”Herre, min Gud, om jag handlat fel …”, är det man kunde kalla för den oskyldiges ed, ett sätt att bedyra sin oskuld genom att sätta sitt eget liv till pant på att man inte har gjort något ont som skulle berättiga de anklagelser och förföljelser som riktas mot en. I denna psalm är den ovanligt eftertryckligt formulerad – David var duktig med orden, men hållningen är gemensam för många s.k. klagopsalmer. Bedjaren hävdar: själv är jag rättfärdig och trogen Gud, det onda som nu sker mig, det lidande jag går igenom är helt obefogat, så för rättvisans skull vädjar jag till dig, Herre, som jag alltid varit trogen mot: grip in på min sida, rädda mig, upprätta mig, kämpa ner mina fiender!

Kan man verkligen be så? En enda person, som vi vet använde Psaltarens ord i sin bön, kunde säga sådant med full sanning: Jesus från Nasaret. Vi får också göra det och tryggt be samma bön, då vi är klädda i Jesu Kristi rättfärdighet, eller – med en annan biblisk bild – infogade som bedjande celler i Kristi kropp.

Förbön

Tack, käre Herre, för denna nya dag och vecka som nu ligger framför mig. Hjälp mig att leva och använda den till din ära och såsom du vill. Gör mig denna dag och vecka till en bedjande cell i din kropp. Ikläd mig din rättfärdighet, och låt mig få gå ut med fridens evangelium.

Käre Herre, hjälp oss den här dagen att inte förtvivla och tappa modet, utan istället öva oss i hjälpsamhet och samarbete med andra, men framför allt i bön och förtröstan på Dig. Vi ber om ditt beskydd, särskilt för hårt drabbade och döende, och för dem som sätter in all kraft på att hjälpa dem. Ge oss uthållighet och livsmod, genom din Helige Ande och vår Herre, Jesus Kristus. Amen

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

Tack till vännen Bengt Holmberg, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: