2020-09-07: Kvällsandakt

Måndag, 7 September, 2020.
Psalm 539 – ”Vänd bort din vrede, Gud”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 7

En klagosång av David, som han sjöng till Herren med anledning av benjaminiten Kush.

Herre, min Gud, jag flyr till dig, rädda mig från förföljarna, befria mig, så att ingen river min strupe som ett lejon och släpar bort mig utan räddning. Herre, min Gud, om jag handlat fel, om orätt fläckat mina händer, om jag lönat min vän med ont och plundrat min ovän på allt, må då fienden hinna upp mig, trampa mig till marken och lägga min ära i mullen!

Res dig, Herre, i din vrede, kväs mina ovänners raseri! Vakna upp, min Gud, du som har kallat till dom. Låt folken samlas omkring dig! Trona i höjden över dem! Det är Herren som dömer folken. Fäll domen över mig, Herre! Jag är rättfärdig, utan skuld. Gör slut på de ondas anslag, låt den som har rätt stå fast! Ty han som prövar hjärtan och njurar, han är en rättfärdig Gud.

Gud håller min sköld, de redbara räddar han. Gud är en rättvis domare, en Gud som alltid kan vredgas. Om någon inte ger vika, då slipar han sitt svärd, spänner sin båge och siktar, håller dödens vapen redo och gör sina pilar brinnande.

Den mannen är dräktig med ondska, han går havande med ofärd, och han föder lögn. Han gräver en grop och gör den djup men faller i egen fälla. Ofärden drabbar honom själv, våldet kommer över hans eget huvud.

Jag vill tacka Herren för hans rättvisa dom och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.

Betraktelse

I den gamla svenska bibelöversättningen (1917) löd vers 12 i Psalm 7: ”Gud är en rättfärdig domare och en Gud som dagligen vredgas” (Bibel 2000 mildrar genom att lägga till ett ”kan” före ”vredgas”). Först kanske man studsar inför detta påstående: är Gud alltid arg – han som så ofta i Bibeln, även i Psaltaren, sägs vara sen till vrede och alltid barmhärtig? Tycker han illa om den värld och den mänsklighet som han själv har skapat?

”Guds vrede” är en biblisk bild vi behöver förstå bättre, just därför att den annars leder oss till tanken att Gud är som en lättretad, brutal och hämndlysten far som gärna slår sina barn. Redan sammanhanget låter oss se att det som framkallar Guds dagliga vrede är ondskan hos människor – lögnen, likgiltigheten för andra, girigheten, obarmhärtigheten, utnyttjandet av svaga, den råa själviskheten och … uppräkningen kunde fortsätta länge. Alla människor är skapade för att växa i godhet och gudslikhet, men i vår jordiska verklighet både fostras vi in i och väljer själva motsatsen. Och det gör världen till något av ett helvete för så många.

I vissa religioner (t.ex. den grekisk-romerska) var gudarna visserligen mäktiga, men på det hela taget själva bortom ont och gott och därför obekymrade om människornas beskaffenhet eller moraliska nivå. Hebréernas Gud var däremot en moralisk Gud, en som ställde höga etiska krav och förväntningar på sin skapelse. Han vill se oss utvecklas i helighet och förvandlas av kärlek.

När han sluter förbund med Israels folk så ställer han sin heliga vilja, uttryckt i Torahs många hundra bud, som villkor för sin omsorg om och sitt beskydd av detta folk. Deras liv skall präglas av kärlek till Gud och människor, sanning, generositet, en intensiv strävan efter godhet, ja, den helighet utan vilken ingen kan existera nära Gud. Att stiga in i Guds värld där godheten är den luft man andas är för den som är genomsyrad av det onda som att försöka andas giftgas, att möta en ny, brännande fientlig verklighet, ”Guds vrede ”mot allt ont.

Det är därför de bibliska skrifterna framställer det kommande gudsriket, frälsningen, som ett med nödvändighet nyskapat universum, som människan måste födas på nytt för att komma in i – hon måste bejaka att göras om totalt, få ett ”nytt hjärta” som ersätter det mot Gud förstenade som vi naturligt är utrustade med. Detta mirakel gör Gud med oss genom sin Helige Ande (Hes. 36:26 ff; Jer. 31:31 ff.; Rom. 5:5). Vi ber om det varje dag: ”Ske din vilja…”

Förbön

Käre far, tack för den här dagen. Tack för livet med dig, för din nåd, din trofasthet och ditt tålamod. Käre Far, sänd din helige Ande allt mer in i mitt liv och min tillvaro. Skapa i mig, Gud, ett nytt och rent hjärta, och gör mig på nytt frimodig och stark.

Också den här kvällen ber vi om din närvaro och ditt förbarmande över hela din värld och över allt det som du skapat och älskar. Himmelske Fader, led och läk din mänsklighet inte bara i denna tid, utan all tid. Kom och var oss nära, du som vet vad och är den som vi behöver. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla sätt. Herren är med er alla. (2 Thess 3:16)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll

%d bloggare gillar detta: