2020-09-06: Morgonandakt

Söndag, 6 September, 2020.
Psalm 96 – ”Öppna mig för din kärlek”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, också den här morgonen vill jag tala med dig. Hjälp mig att också lyssna till det som du vill säga, och plocka bort allt det där som just nu ligger mellan dig och mig. Gör mig stilla inför din närvaro. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 7:12

Jesus sade: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.”

Betraktelse

Glad söndag!

Åter igen är det söndag, och åter igen gör vi ett endagsuppehåll från vår vanliga vandring, för att istället rikta vår uppmärksamhet mot bibeltexter och det tema som särskilt hör till den här söndagen. Den här dagen kallas i det kyrkoår som bland annat Svenska kyrkan följer för Trettonde söndagen efter Trefaldighet, och temat eller överskriften är Medmännikan. Det tycks alltså, av överskriften att döma, som om det inte först och främst handlar om vår relation till Gud denna söndag, utan enbart om alla andra relationer som vi människor har till andra och varandra.

Så enkelt är det dock inte, eftersom din och min relation till Gud inte är något isolerat och frikopplat från de relationer vi har till andra människor, närstående likaväl som främlingar. Om vi människor har en tro på Gud, om vi har lärt känna honom och Jesus Kristus, vad han har gjort och vilka vi är i honom, då måste det få konsekvenser i våra liv, konsekvenser som också tar sig uttryck i hur vi ser på, möter och behandlar vår nästa.

Det vi kan notera i denna ytterst korta text (en enda vers) är att Jesus ger oss en enda anledning till varför vi ska göra detta. Det handlar inte om att vi genom att behandla andra såsom vi själva vill bli behandlade ska vinna någon viss fördel eller få del av någon särskild välsignelse i Guds rike. Motiveringen till Jesu befallning gällande vår nästa är helt enkelt att det är så Gud vill att vi ska göra, för Jesus säger: Det är vad lagen och profeterna säger. Jesus kommer alltså inte heller här med något nytt, men han hjälper oss att uttolka och tillämpa Guds lag.

På det allra djupaste planet kan vi också tänka in Jesus och vad han har gjort för oss i detta, för också han, Gud som blev människa, är vår medmänniska. Han gav sitt liv för oss, och han har därigenom visat vad han vill att vi ska göra: ge vårt liv till honomoch leva för honom, varje dag. Också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Far, för också den här ny dagen. Hjälp mig den här dagen påminnas om att varje söndag är en uppståndelsedag, och att det är din särskilda dag. Påminn mig idag om vad du har gjort för mig, och visa mig vad du vill att jag ska göra för dig. Gör mig uppmärksam, varsam och kärleksfull i mötet med alla mina medmänniskor, idag och alla dagar.

Idag ber vi särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26)

%d bloggare gillar detta: