2020-09-06: Kvällsandakt

Söndag, 6 September, 2020.
Psalm 97 – ”Jag behövde en nästa”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Himmelske far, tack för att du, som håller himmel och jord i din hand, är nära alla dem som ropar till dig. Hör, käre far, mitt rop, kom mig nära, och tala de ord som du tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Romarbrevet 12:16-21

Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: ‘Min är hämnden, jag skall utkräva den’, säger Herren. Men ‘är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud.’ Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.

Betraktelse

Också denna kväll stannar vi upp inför en text och det tema som hör särskilt till den här söndagen, som i bland annat Svenska kyrkan kallas Trettonde söndagen efter Trefaldighet, och som har temat/ överskriften Medmänniskan.

I andakten i morse stannade vi upp inför en endaste vers från Matteusevangeliet, där Jesus säger: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger (Matt 7:12). Dessa ord från Jesus är en uppmaning och en princip som är enkel att förstå, men som samtidigt är en utmaning att fullt ut försöka följa.

När vi denna kväll läser ett avsnitt från Paulus brev till församlingen i Rom, får vi något fylligare instruktioner kring vad vi har att tänka på och hur vi ska förhålla oss i vårt liv med och bland våra medmänniskor. Av dessa många uppmaningar som Paulus ger oss, är vissa lättare än andra att följa, och säkerligen varierar det från person till person vilka av dessa många uppmaningar som man uppfattar som mest utmanande för egen del.

Det är en god sak att läsa bibelavsnitt som dessa långsamt, och att ofta ta pauser och meditera och be över de ord man läst. Ett annat sätt att möta den här typen av samlingar med uppmaningar är att ändra ordningen i texten, så att man först fokuserar på uppmaningarna som handlar om sådant som man inte ska göra, och därefter fokuserar på de uppmaningar som handlar om vad man ska göra (eller så gör man tvärtom om man föredrar det. En sådan omstrukturering av uppmaningarnas ordningsföljd skulle kunna se ut på följande sätt:

Först de uppmaningar som handlar om vad vi inte ska göra: Håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Ta inte rätten i egna händer, mina kära. Låt dig inte besegras av det onda. Sedan de uppmaningar som handlar om vad vi ska göra: Bemöt alla lika. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: ‘Min är hämnden, jag skall utkräva den‘, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud.’ Besegra det onda med det goda.

Alldeles oavsett vad du eller jag uppfattar som det lättaste och det svåraste att följa bland dessa många utmaningar, eller i vilken ordning vi läser dem, så är det gott att tänka på att vi får be till Jesus om hjälp och kraft i vårt liv bland och med våra medmänniskor. Och vi får se på Jesus, han som är Gud som blev människa, vår medmänniska, han som genom sitt liv och sin död visar oss kärlekens djupaste betydelse, för oss att praktisera, bland våra medmänniskor, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Fader, för också den här dagen. Tack att du i din Son, Jesus Kristus, blev människa och vår medmänniska. Tack att du genom honom har gett oss ett exempel, och att vi får be till dig om hjälp och kraft. Tack för vägledningen i ditt ord – var oss nära när vi läser det, och vägled oss då med din Ande.

Denna kväll ber vi för hela din värld: Herre, förbarma dig, var med din mänsklighet i den kamp vi nu står i. Kom till de sjuka med helande, kom till de vårdande med vishet och kraft till fördjupad omsorg. Kom till ledande med vishet, kom till de oroliga och rädda med din frid. Och kom till din kyrka och hjälp henne att vara ett vittne om dig också i denna tid. Genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Rom 15:13)

%d bloggare gillar detta: