2020-09-05: Morgonandakt

Lördag, 5 September, 2020.
Psalm 209 – ”O Gud, all sannings källa”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, det är gott att få lita på att du hör oss när vi kommer till dig i bön. Nu ber jag om den stillhet som är av dig, så att jag förstår att du också är här just nu. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 6

För körledaren, till stränginstrument. En psalm av David.

Herre, tukta mig inte i din vrede, straffa mig inte i din harm! Förbarma dig, Herre, jag är kraftlös, bota mig, Herre, min kropp tvinar bort och min själ är fylld av skräck – o Herre, hur länge? Kom tillbaka, Herre, rädda mitt liv, hjälp mig i din godhet, ty ingen åkallar dig bland de döda. Vem lovsjunger dig i dödsriket? Jag är matt av mitt suckande. Jag dränker min bädd i tårar var natt, sängen dryper av gråt. Mina ögon är skumma av sorg, mina fiender har fått dem att åldras.Gå bort från mig, ogärningsmän,

Herren har hört min gråt. Herren har hört min åkallan, Herren har tagit emot min bön. Mina fiender skall slås med skam och skräck, ja, tvärt ta till flykten med skam.

Betraktelse

Dagens psaltarpsalm är en psalm av kung David – som så många andra av Psaltarens psalmer. Den räknas som den första av Psaltarens sju botpsalmer: 6, 32, 38, 51, 102, 130 och 143. Botpsalmerna är som en syndabekännelse och bön om förlåtelse. Förmodligen är psalm 51 den mest välkända – vi använder ju den ibland i våra gudstjänster.

Man kan råka i nöd pga att man ställt till det själv. Då är min situation självförvållad. I denna psalm verkar situationen bero på andra, yttre omständigheter. Men kanske har kung David på känn, att han på något sätt har sig själv att skylla, eftersom han vädjar till Herren att inte straffa, inte tukta. Straffa eller tukta kan man ju bara göra, när det går att söka ansvar och peka på en skuld.

Men när kung David beskriver sin nöd kan vi känna igen oss, vare sig nöden är självförvållad eller inte. ”Jag är kraftlös”, ”min kropp tvinar bort”, ”min själ är fylld av skräck” – kan man inte beskriva ångest så? Och så tydligt det beskrivs att nöden inte bara är en känsla eller tanke – den är en fysisk verklighet i min kropp. Känner du igen det? ”Matt av mitt suckande”, gråt-nätter, tom blick ….. Allt kan vi känna igen oss själva i, när vi är i nöd.

Just detta att kunna känna igen sig är det som gör Psaltaren så älskad och använd: psalmerna sätter ord på hur jag har det! Och jag är inte den förste och heller inte den siste som erfar detta. Jag kan utan större problem göra psalmens ord till mina – Davids erfarenheter och mina stämmer överens.

Och bäst av allt: jag behöver inte ”putsa fasaden” inför Gud. Han vet precis hur det är ställt i mitt liv, hur dåligt jag mår. ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka”, säger Jesus. Det är därför han kom till oss – och kommer till oss. För han är på andra sidan Bibelordet och möter dig.

Hade du en svår natt, utan sömn? Ligger det en jobbig lördag, en jobbig helg framför dig? Verkar nästa vecka omöjlig att ta sig igenom? Ibland är det så. Använd Davids ord i psalmen! Gör hans ord till dina! Han är lika nära dig som han var nära David. Och det finns en avslutning på psalmen. Den ska vi gå igenom i kväll.

Förbön

Käre Far i himmelen, tack för att jag kan komma med min nöd och min klagan, när min egen ork är mer än slut! Kom med ditt liv och ditt ljus i mitt mörker. Tack för att ”ljuset lyser i mörkret och att mörkret inte har övervunnit det”. Bevara mitt hopp och mitt mod idag.

Käre Far, vi ber dig den här dagen för alla dem som längtar efter frid. Tack att du ger den frid som ingen annan och inget annat kan. Låt mig idag få vara ett vittne om den friden, den här dagen, i den här världen. Låt mig få bära din frid in i ofridens alla sammanhang. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

Tack till vännen Göran Simonsson, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: