2020-09-04: Morgonandakt

Fredag, 4 September, 2020.
Psalm 182 – ”Det ljusnar sakta”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode Gud, du som inte är långt borta från någon ända av oss, förbarma dig över mig och kom mig nära på ett sådant sätt att jag förstår att du är här. Ge mig stillhet, så att jag kan höra de ord som du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 5

För körledaren, till flöjtspel. En psalm av David.

Lyssna på mig, Herre, hör mina suckar! Ge akt på mitt rop, min konung och Gud, till dig går min bön. Herre, om morgonen skall du höra min röst, då bereder jag mitt offer och väntar. Du är inte en Gud som kan tåla brott, ingen ond får bo hos dig. De övermodiga skall skygga för din blick, du hatar alla ogärningsmän.

Du förgör lögnarna, Herre, mördare och bedragare avskyr du. Men jag får gå in i ditt hus, ty din godhet är stor. Jag faller ner i vördnad, vänd mot ditt heliga tempel. Herre, led mig rätt, jag omges av fiender, jämna din väg för mig. I deras mun finns ingen sanning, deras inre är fördärv, en öppen grav är deras strupe, sin tunga gör de hal. Låt dem stå med skuld, o Gud, låt deras planer fälla dem! Stöt bort dem för deras många synder – de trotsar dig!

Men alla som flyr till dig skall fröjdas och alltid jubla, du skyddar dem och de höjer glädjerop, alla som älskar ditt namn. Du, Herre, välsignar den rättfärdige. Din ynnest täcker honom som en sköld.

Betraktelse

När vi denna morgon läser psaltarens femte psalm, märker vi hur Kung David praktiserar något som det är gott också för dig och mig att försöka praktisera: den totala ärligheten i bönen. Vi förstår av alla de ord som David uttalar om sina fiender att allt inte är frid och fröjd, men David tycks trots att han är ansatt hantera situationen på rätt sätt: han går till Gud och talar med honom om hur han tänker och känner, istället för att ta saken i egna händer.

David bjuder alltså verkligen in Gud till att leda, också när det är frestande att agera på egen hand. På så sätt undviks hämnd och annat som kan bli ödesdigert. Det kan vara en rejäl utmaning att inte reagera reflexmässigt när vi utsätts för andra människors ondska utan istället lyfta upp situationen till Gud i bön och be om hans vägledning och ingripande. David tycks lyckas med detta – vi gör rätt i att försöka göra detsamma. Det kan vara något svårt, men det går att lära sig.

Och en sak som gör det där svåra lättare är att redan från början ha Gud med sig, på så sätt att Gud inte bjuds in först när det ena eller andra har skett, utan är inbjuden och med redan när det sker. Också det tycks David göra, för han verkar ha för vana att bjuda in Gud och räkna med honom redan tidigt på dagen, vi läser: Herre, om morgonen skall du höra min röst, då bereder jag mitt offer och väntar. Ju tidigare på dagen Gud får komma in i bilden, desto mer utrymme får han att leda, välsigna och beskydda. Det gäller också vår dag, och också den här dagen.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här nya dagen. Hjälp mig att ta emot den ur dina händer. Hjälp mig, käre Herre, att börja den här dagen och varje dag med dig, hjälp mig att lyfta upp varje situation och sammanhang till dig. Hjälp mig att alltid söka din vägledning och invänta ditt ingripande.

Vi ber idag om din närvaro och ditt ingripande i allt det som nu sker i världen. Herre, hjälp din kyrka och ditt folk att jubla och vara glada över dig, men att inte titta bort när vi ser nöden i världen. Låt din kyrka över hela jorden få vara mänsklighetens ljus, som lyser starkt i denna världens mörker. Välsigna och bevara oss, idag och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

%d bloggare gillar detta: