2020-09-04: Kvällsandakt

Fredag, 4 September, 2020.
Psalm 217:5 – ”All din nåd är öppen famn”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, jag ber dig om stillhet och ro. Tack att jag får vara i din närhet, att jag får vila i din famn. Tack också att du har något att säga mig just i den här stunden. Hjälp mig nu att lyssna till det. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 5

För körledaren, till flöjtspel. En psalm av David.

Lyssna på mig, Herre, hör mina suckar! Ge akt på mitt rop, min konung och Gud, till dig går min bön. Herre, om morgonen skall du höra min röst, då bereder jag mitt offer och väntar. Du är inte en Gud som kan tåla brott, ingen ond får bo hos dig. De övermodiga skall skygga för din blick, du hatar alla ogärningsmän.

Du förgör lögnarna, Herre, mördare och bedragare avskyr du. Men jag får gå in i ditt hus, ty din godhet är stor. Jag faller ner i vördnad, vänd mot ditt heliga tempel. Herre, led mig rätt, jag omges av fiender, jämna din väg för mig. I deras mun finns ingen sanning, deras inre är fördärv, en öppen grav är deras strupe, sin tunga gör de hal. Låt dem stå med skuld, o Gud, låt deras planer fälla dem! Stöt bort dem för deras många synder – de trotsar dig!

Men alla som flyr till dig skall fröjdas och alltid jubla, du skyddar dem och de höjer glädjerop, alla som älskar ditt namn. Du, Herre, välsignar den rättfärdige. Din ynnest täcker honom som en sköld.

Betraktelse

När vi nu denna kväll återvänder till psaltarens femte psalm ska vi titta på den ur ett lite annat perspektiv än vad vi gjorde i morse. I morse blev vi påminda om vikten av ärlighet i bönen och vikten av att be om och invänta Guds vägledning och ingripande. Detta är saker som inte är de lättaste, men de blir lättare om vi försöker ta för vana att göra som David och bjuda in Gud på nytt och på nytt, varje dag. Exempelvis genom att påminna sig om orden David säger till Gud i denna psalm: om morgonen skall du höra min röst, då bereder jag mitt offer och väntar. Påminna sig om de orden, och göra dem till sina.

Men i andakten denna kväll skall vi istället stanna upp inför något som den här psalmen slår fast kring vem Gud är, nämligen två av Guds egenskaper. David tycks i sin bön å ena sidan påminna Gud om Guds helighet och rättfärdighet, med ord som: Du är inte en Gud som kan tåla brott, ingen ond får bo hos dig. Och Davids ord om detta fortsätter och blir än mer grafiska: du hatar alla ogärningsmän. Du förgör lögnarna, Herre, mördare och bedragare avskyr du. I sin helighet och rättfärdighet, eller som ett resultat av den, kan Gud inte tåla det onda eller ha överseende med när den tar sig spelrum som skadar hans barn, hans skapelse eller hans rike. Gud är inte överslätande mot ondskan.

Men däremot är han barmhärtig, och i denna psalm finns också bestådsdelar som påminner oss om just denna vitala beståndsdel i Guds person: barmhärtigheten. David säger ju bland annat: Men jag får gå in i ditt hus, ty din godhet är stor. Det är inte på grund av Davids egen godhet som han får gå in i Guds hus, utan på grund av Guds godhet. Och denna godhet riktar sig inte bara gentemot just David, utan mot alla människor. För David säger ju också i psalmen: Men alla som flyr till dig skall fröjdas och alltid jubla, du skyddar dem och de höjer glädjerop, alla som älskar ditt namn. Gud är också barmhärtig, och den barmhärtigheten gäller alla människor.

Gud är alltså både helig och rättfärdig, men han är också barmhärtig, mot alla människor som kommer till honom. Dessa båda sidor av vem Gud är uttrycks också allra sist i den psalmvers som är vald denna morgon: Vad du vill är helighet – men du är barmhärtighet. De orden gäller också dig och mig, också den här dagen.

Förbön

Tack, Gud, för den här dagen. Tack att du har följt mig och lett mig, att du har sett mig hela dagen och också ser mig helt igenom, precis just nu. Käre Herre, du är helig och rättfärdig, men tack för att du också är barmhärtig, mot alla som kommer till dig, också mig.

Denna kväll ber vi dig, Gud, vaka över dem som vakar eller gråter den här natten, och låt dina änglar hålla vakt över dem som sover. Kom med helande till de sjuka, med tröst till de lidande, med vila till de trötta. Låt vår sista tanke innan vi somnar få vara på dig och din kärlek, och låt vår första tanke när vi vaknar imorgon vara detsamma. Allt vi har, och allt vi bär, överlämnar vi i dina goda och starka armar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: