2020-09-03: Morgonandakt

Torsdag, 3 September, 2020.
Psalm 222 – ”Just som jag är”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 4

För körledaren, till stränginstrument. En psalm av David.

Svara mig när jag ropar, Gud, du som skaffar mig rätt. Du öppnar vägen när jag är trängd. Visa mig nåd och hör min bön.

Ni mäktiga, hur länge skall ni skymfa min heder, älska tomhet och bruka lögn? Ni skall veta att Herren har varit förunderligt god mot mig, han hör när jag ropar till honom. Upprörs ni, så synda inte. Säg där ni ligger på er bädd: ”Var stilla!” Ge rätta offer, förtrösta på Herren. Många säger: ”Vem kan ge oss lycka?”

Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Av dig har jag fått en större glädje än de som fått korn och vin i mängd. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre, låter mig bo i trygghet.

Betraktelse

Psalm 4 börjar som det man kallar en ”klagopsalm”, en enskild människas klagan över sitt läge och rop om hjälp från Gud. Hen befinner sig i ett läge där det är svårt och nådelöst, och särskilt mycket så eftersom Gud – som vanligen ”skaffar mig rätt” och varit ”förunderligt god mot mig”, dvs. visat mig sin faderliga kärlek och rättvisa och låtit det gå mig väl – nu inte tycks bry sig om mig sin tjänare, inte säger eller gör något. Att bedjaren ropar till en tyst Gud är inte ovanligt i Bibelns bönbok.

Undertonen i denna och andra klagopsalmer (som det finns många av i Psaltaren) är mer än en förundrad fråga, ja, snarare en besvikelse nära förtvivlan över att Gud inte hör av sig och inte gör något för den trogne bedjaren.

Att bedjaren i psalm 4 säger detta rakt ut lär oss något väsentligt: i bönen är det betydligt viktigare att vara ärlig mot Gud än att vara artig mot honom. Gud behöver inget smicker och ingen show av ödmjukhet eller självförminskande av oss (han vet exakt hur det ligger till). Gud tål sanningen, och även i bönen gäller det Jesus sa: ”Sanningen ska göra er fria” (Joh.8:32).

Är jag besviken på Gud och hans passivitet, så får jag säga det. Ja, jag ska säga det, som en övning i att tala sanning och vara omaskerad inför Guds ansikte. Först då blir det tydligt, särskilt för en själv (Gud vet ju redan), vad som är ens egen röst och vad som är Guds. ”Låt Gud få veta alla era önskningar” (Fil. 4:6). Alla, även de önskningar som det inte är riktigt snyggt att säga högt – det kan ibland vara tillräckligt för att avslöja dem som i hög grad mina och inte Hans önskningar!

Men, för att säga det igen: först när det är jag själv som ber, utan förställning eller skådespeleri, just som jag är – först då är jag i kontakt med Gud, i en verklig dialog.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här dagen och för varje dag som du ger. Tack för bönens gåva och möjlighet – tack att jag får komma till dig precis som jag är. Hjälp mig att göra just det, att inte förställa mig. Hjälp mig den här dagen och alla dagar att tala öppet och ärligt med dig – du som känner mig helt igenom och vill möta mig just sådan som jag är, och forma mig efter din vilja.

Denna nya dag ber vi dig på nytt om din närvaro överallt i världen. Herre, du som vet att vi behöver dig, hjälp oss så att också vi själva förstår att vi behöver dig. Vi ber om din frid överallt där ofriden och ångesten har makten. Låt ditt ljus bryta fram och din frid breda ut sig i våra hjärtan och i hela din skapelse. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, Amen. (2 Pet 3:18).

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: