2020-09-03: Kvällsandakt

Torsdag, 3 September, 2020.
Psalm 683 – ”I frid vill jag lägga mig ned”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 4

Svara mig när jag ropar, Gud, du som skaffar mig rätt. Du öppnar vägen när jag är trängd. Visa mig nåd och hör min bön.

Ni mäktiga, hur länge skall ni skymfa min heder, älska tomhet och bruka lögn? Ni skall veta att Herren har varit förunderligt god mot mig, han hör när jag ropar till honom. Upprörs ni, så synda inte. Säg där ni ligger på er bädd: ”Var stilla!”

Ge rätta offer, förtrösta på Herren. Många säger: ”Vem kan ge oss lycka?” Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Av dig har jag fått en större glädje än de som fått korn och vin i mängd. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre, låter mig bo i trygghet.

Betraktelse

Psalmistens livssituation blir ännu värre, då ”de mäktiga” i hans omgivning, personer med inflytande och omdöme säger att hans läge är hans eget fel, att det nog bara är Guds rättvisa straff för hans synder och försummelser. Vilka är det som sysslar med att fälla sådana moraliska omdömen om bedjaren? Man har gissat på att den som först formulerade denna bön var en präst som klandrats av sina kollegor och överordnade i templet (”offra rätta offer!”); de känner till hans trängda livssituation och tolkar den negativt, som en bekräftelse på att hans tjänst för Gud är underkänd av Honom.

Bedjaren känner sig ledsen och kränkt av denna sten på börda, och ber, trots allt tillitsfull, att Gud äntligen ska visa nåd och låta sitt ansikte lysa (som det heter i prästernas välsignelse över folket) också över honom. Den tilliten gör han till sin aftonbön, en förtröstans kudde att lägga sitt huvud på i frid och somna från all oro.

I Kyrkans bön har denna psalm 4 ofta används just som aftonbön, ett sätt att samla ihop hela dagen med allt ont och gott, alla dess behov och kvardröjande frågor och beska eftersmak i en enkel överlåtelsebön, utan argument och försök att rättfärdiga sig själv. Så kan vi använda den nu. ”Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. — Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre, låter mig bo i trygghet”.

Förbön

Tack, käre Herre, för ännu en dag som nu går mot sitt slut. Du vet vad den här dagen har innehållit och inneburit för mig. Tack också för den natt som nu kommer. Låt mig nu få lägga mig ned i frid och sova, låt mig få bo i trygghet. Låt ditt ansikte lysa över mig ikväll, inatt, imorgon och alla dagar.

Den här kvällen och inför den här natten ber vi dig på nytt om din närvaro överallt i världen. Herre, du som vet att vi behöver dig, hjälp oss så att också vi själva förstår att vi behöver dig. Vi ber om din frid överallt där ofriden och ångesten har makten. Låt ditt ljus bryta fram och din frid breda ut sig i våra hjärtan och i hela din skapelse. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla. (1 Thess 5:23, 28)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: