2020-09-02: Morgonandakt

Onsdag, 2 September, 2020.
Psalm 254 – ”Löftena kunna ej svika”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

”Herre, du min herde i liv och död, stilla mina sinnen och min själ när jag nu närmar mig dig. Möt mig också den här dagen och den här stunden med din närvaro och ditt tilltal. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 3

En psalm av David när han flydde för sin son Absalom.

Herre, mina fiender är många! Många reser sig mot mig. Många säger om mig: »Han får ingen hjälp av Gud.« Men du, Herre, är min sköld och min ära, du är den som ger mig seger. Jag ropar högt till Herren, och han svarar från sitt heliga berg. Jag lade mig ner, jag sov, jag vaknade – Herren stöder mig. Jag fruktar ej för de tiotusen, som ansätter mig från alla håll. Herre, grip in! Rädda mig, min Gud! Du slår mina fiender på käken, du krossar de gudlösas tänder. Hjälpen kommer från Herren. Ge välsignelse åt ditt folk.

Betraktelse

Rubriken till den här psalmen är talande. Det är en psalm som kung David ber när han tvingas fly för sin son Absalom. Efter Davids synd med Batseba, påbörjades en serie händelser som ledde till att Davids son med Maaka, Absalom, ledde ett uppror mot honom. Upproret blev snabbt lyckat då Absalom fick större delen av folket med sig. När Absalom intar Jerusalem tvingas David att fly. Det är i den situationen vi ska förstå den här psalmen.

David, tillsammans med sina få trogna, är omgivna av fiender. I en tid då David lyckades säkerställa fred uppstod fienderna istället inifrån. David visste inte vad som väntade, han visste inte var fiender lurade, han visste inte vem han kunde lita på. På grund av detta nederlag hade folket börjat säga ”Han får ingen hjälp av Gud”. Det såg ut som att kungen som tidigare var så välsignad hade övergetts.

Men när David ber ser vi att det faktiskt är med stor förtröstan och förtroende. Trots alla motgångar säger David att han till och med kan lägga sig ner och sova tryggt. Han oroar sig inte för alla sina fiender. Han är trygg. Han säger att han inte fruktar alla de människor som vänt sig mot honom. Varför? För att David har varit kung tillräckligt länge för att veta vem som egentligen bestämmer.

David ber inte till Gud och förväntar sig svar för att han är särskilt rättfärdig, han ber till Gud och förväntar sig svar för att Gud är den som lovat att Davids kungadöme skulle bestå för evigt (2 Sam 7:16). Det löftet har inte upphört, inte heller Davids tro på det.

Den här psalmen lär oss två saker. Det första är att de flesta av våra problem inte är i närheten av Davids. Det andra är att vår tro och förväntan på Gud inte heller är i närheten av Davids. När man möter motgångar i livet är den naturliga reaktionen ofta att först beklaga sig och sedan planera för nästa steg. David gör varken eller. Han börjar inte med att sörja över att tronen är förlorad. Han börjar inte med att planera för återtagandet av makten. Han kommer att klaga, han kommer att planera, men först måste han be och uttrycka sin förtröstan på Gud.

Vi planerar ofta först och ber Gud att välsigna det vi planerat. David lär oss att det borde vara tvärtom. Så låt oss denna morgon be till Gud om ny förtröstan på hans löften.

Förbön

Käre Fader i himlen, du som håller allt i dina händer, vi tackar dig för vad David lär oss i den här psalmen. Tack för att han lär oss att det går att prisa dig även i motgång och lidande. Vi ger dig denna morgonstund och prisar och tackar dig för allt du gett oss. Tack för nattens vila, tack för en ny soluppgång. Vad som än sker idag ber vi att du drar våra hjärtan till dig och ditt löfte att vara med oss alla dagar till tidens slut.

Vi ber den här dagen också om din ledning och ditt beskydd. Vi ber om det för hela din värld, för vår del av den, för våra sammanhang, för våra närmaste och för oss själva. Kom du och prägla dem alla, på ett nytt och djupare sätt än förr. Låt din välsignelse, din frid och din glädje prägla din skapelse mer och på ett djupare sätt än förut, och visa mig hur jag kan vara med i arbetet för detta. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: