2020-09-02: Kvällsandakt

Onsdag, 2 September, 2020.
Psalm 251 – ”Var jag går i skogar, berg och dalar”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, kom till mig och gör mig stilla, så att jag kan ta emot det som du vill ge just nu. Öppna mitt hjärtas öra för dina ljuvliga ord. Undervisa mig om din vägar. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 3

En psalm av David när han flydde för sin son Absalom.

Herre, mina fiender är många! Många reser sig mot mig. Många säger om mig: »Han får ingen hjälp av Gud.« Men du, Herre, är min sköld och min ära, du är den som ger mig seger. Jag ropar högt till Herren, och han svarar från sitt heliga berg. Jag lade mig ner, jag sov, jag vaknade – Herren stöder mig. Jag fruktar ej för de tiotusen, som ansätter mig från alla håll. Herre, grip in! Rädda mig, min Gud! Du slår mina fiender på käken, du krossar de gudlösas tänder. Hjälpen kommer från Herren. Ge välsignelse åt ditt folk.

Betraktelse

Den här psalmen är Davids bön när han tvingades fly från Jerusalem efter sin sons Absaloms uppror. En psalm som uttrycker ett stort förtroende för Gud. En psalm som uttrycker en stor förväntan på Gud. Mot slutet av psalmen yttrar ändå David något som visar att han är i trångmål, nämligen att han ber: ”Herre, grip in!”. Gud måste gripa in för David är övergiven av sitt eget folk. Hans egen son har gjort uppror. Det går inte bra för honom.

När David med övertygelse säger att Gud kommer att slå den gudlösa på käken, är det en bild för fiendens förödmjukelse. När han säger att Gud kommer att krossa de gudlösas tänder, så är det bilden av ett farligt djur har förlorat det som gör djuret farligt, nämligen tänderna.

I sista meningen av psalmen visar sig Davids huvudärende för psalmen. Davids huvudärende visar sig inte i att han ber att fienderna ska dö, utan att han ber att det onda ska förlora sin makt. Davids huvudärende visar sig inte i att han ska få tillbaka kungamakten, utan att Guds välsignelse ska vara över det folk som har vänt sig bort från honom. Denna välsignelse som avslutar psalmen visar ett tema som är återkommande i Bibeln, nämligen att David är en förebild för Kristus. När Jesus var i sitt livs sista dagar påminde hans situation om Davids när han var på flykt.

På korset ber inte Jesus att de som korsfäst honom ska få en förbannelse över sig, han ber att Fadern ska förlåta dem, för de vet inte vad de gör. När Jesus hänger på korset ber han samma bön som David, i samma situation som David. Omgiven av fiender, övergiven av vänner, ber han ändå om välsignelse för dem som vill honom ont. Den välsignelsen får du och jag och alla som tror på Kristus.

I Efesierbrevet 1:3 skriver aposteln Paulus ”Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen, liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek.” Kristus välsignar oss genom att förlåta oss när vi genom vår synd blir hans fiende. Han förlåter oss och välkomnar oss tillbaka när vi överger honom. Han har bestämt att vi ska få stå inför honom i kärlek.

Förbön

Vi tackar dig Herre, för att vi får ta emot din välsignelse. Tack för att vi, trots vad vi än gjort, får förlåtelse för våra synder när vi vänder oss till dig i tro. Vi ber för våra kristna syskon i hela världen som tvingas lida för sin tro. Beskydda dem och bevara dem i din kärlek.

Vi ber för natten som ligger framför oss. Låt oss då tryggt vila under ditt beskydd och veta att när vi lägger oss för att sova sista gången kommer vi att vakna och stå heliga och fläckfria inför dig. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: