2020-09-01: Morgonandakt

Tisdag, 1 September, 2020.
Psalm 248 – ”Tryggare kan ingen vara”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gud jag ber nu om hjälp att lägga bort allt som tynger och oroar mig, så att jag kan stilla mig en stund tillsammans med dig. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 2

Varför är folken i uppror, varför detta gagnlösa mummel? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. ”Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras bojor!” Han som tronar i himlen ler, Herren ser på dem med löje. Nu talar han till dem i vrede, han skrämmer dem i sin harm: ”Jag har invigt min konung på Sion, mitt heliga berg.” Jag vill berätta vad Herren bestämt. Han sade till mig: ”Du är min son, jag har fött dig i dag. Be mig, så ger jag dig folken som arv och hela jorden som egendom. Du skall krossa dem med en spira av järn, slå sönder dem som lerkärl.” Konungar, besinna er, ta varning, ni jordens härskare! Tjäna Herren i fruktan, hylla honom i bävan! Annars vredgas han och ni går under, ty hans vrede kan lätt blossa upp. Lyckliga de som flyr till honom.

Betraktelse

Den här dagen ska vi stanna upp inför psaltarens andra psalm. Att psaltarens sammanlagt 150 psalmer har vitt skiljda teman, anslag och perspektiv kommer vi att märka på denna vår vandring genom de första 50 av dessa.

Den psalm vi möter den här dagen, ringar in någonting som vi kristna ibland behöver påminnas om: att den här världen och den kristna tron inte så sällan talar olika språk. Psalmisten talar om hur Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. Ibland, eller kanske till och med ofta, är det rentav en upprorshandling mot den här världen och dess strukturer att bekänna namnet Jesus. Det vet kristna i andra länder ofta betydligt mer om vi kristna i Sverige.

De kungar och furstar som här nämns behöver vi inte nödvändigtvis tänka på som den ena eller andra regeringschefen eller politiske ledaren – att göra så skulle vara både missvisande och riskerar att förminska problemet. Den här världens kungar och furstar kan vi tänka på som något avsevärt mera vittfamnande – de makter, krafter och strukturer som, om inte styr, så åtminstone i hög grad påverkar världen och oss som bor i den i negativ riktning. Jesus talar ju rentav om djävulen själv som denna världens härskare (Joh 16:11).

Detta är något som påverkar alla människor, och inte minst den som i sitt liv försöker leva som en Jesu lärjunge. Men det som är så gott är att det finns någonstans att ta vägen med detta. Psalmens sista strof avslöjar var vi ska gå, i vilken riktning vi ska röra oss: Lyckliga de som flyr till honom. De orden gäller alla dagar, även den här dagen.

Förbön

Käre himmelske Fader, tack för den här nya dagen och för varje ny dag. Tack för ditt ord, som finns tillgängligt för mig varje dag och varje stund. Tack för både de varningar och för den tröst som finns däri. Hjälp mig att varje dag, i varje stund och i varje situation fly till dig.

Vi ber också för denna nya dag. Kom och var med oss och visa oss dem som behöver bli extra sedda idag. Vi ber också om din frid till alla dem som plågas av oro och ångest. Kom Jesus till alla ensamma och styrk dem. Vi tackar dig Gud för att du aldrig lämnar oss. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: