2020-09-01: Kvällsandakt

Tisdag, 1 September, 2020.
Psalm 52 – ”Herre, se vi väntar alla”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Jesus, tack för att vi kan komma till dig precis som vi är, inget är för stort eller oviktigt för dig. Hjälp mig att stilla mig och ta emot det du har att ge. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 2

Varför är folken i uppror, varför detta gagnlösa mummel? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. ”Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras bojor!” Han som tronar i himlen ler, Herren ser på dem med löje. Nu talar han till dem i vrede, han skrämmer dem i sin harm: ”Jag har invigt min konung på Sion, mitt heliga berg.” Jag vill berätta vad Herren bestämt. Han sade till mig: ”Du är min son, jag har fött dig i dag. Be mig, så ger jag dig folken som arv och hela jorden som egendom. Du skall krossa dem med en spira av järn, slå sönder dem som lerkärl.” Konungar, besinna er, ta varning, ni jordens härskare! Tjäna Herren i fruktan, hylla honom i bävan! Annars vredgas han och ni går under, ty hans vrede kan lätt blossa upp. Lyckliga de som flyr till honom.

Betraktelse

När vi i andakten i morse läste denna psalm, stannade vi upp inför att denna psalm påminner oss om det faktum att den här världen och de strukturer och makter som i stor utsträckning styr den, ofta står för andra saker och går andra vägar än Gud och hans rike. Jordens kungar och furstar citeras: Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras bojor! Det finns en dissonans mellan Guds vilja och plan för den här världen å ena sidan, och hur den världen ter sig och styrs, å den andra.

När vi nu denna kväll återvänder till Psaltarens andra psalm, behöver vi lyfta upp det faktum att världen inte bara är en ond plats, där Gud enbart är den tillflykt som psalmen talar om i dess sista strof. Gud är också aktiv så till vida att han griper in i världen, Gud säger ju: Jag har invigt min konung på Sion, mitt heliga berg. Och Gud har talat om sin son, åt vilken han tänker ge folken som arv och hela jorden som egendom. Här gör vi rätt i att tänka på Sonen, Jesus, och på de ord han har sagt, som visar att orden från denna psalm har gått i uppfyllelse: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden (Matt 28:18). Gud griper in i världen och mot den här världens ondska, och hans största ingripande var att bli människa i Jesus Kristus.

Men Gud är inte bara i kamp mot den ondska som inte sällan präglar den här världen. Gud inbjuder också människor att komma till honom, bli verktyg för hans rike och vilja, vandra på hans vägar, låta sitt sinne präglas av hans vägledning och sinne. En av psalmens versar börjar som en varning som övergår i en inbjudan: Konungar, besinna er, ta varning, ni jordens härskare! Tjäna Herren i fruktan, hylla honom i bävan! Gud inte bara strider mot ondskan, han vill också vinna alla dem som gått dess ärenden för sin sak, till att istället gå hans ärenden och vandra på hans vägar.

Orden allra sist i psalmen förtjänar att åter igen strykas under: Lyckliga de som flyr till honom.

Förbön

Gud, vi kommer nu till dig denna kväll och lägger dagen som varit i dina händer. Tack för att du strider mot det onda och för att du inte är långt borta från någon ända av oss. Hjälp mig att fly till dig. Led mig in på dina vägar, låt mig få vara ett verktyg i din hand, för ditt rike.

Vi ber dig denna kväll om din frid och ro. Kom till alla som är trötta, rädda och ledsna och ingjut dem mod och styrka. Var med världens ledare och makthavare och ge dem vishet och vilja att sträva efter fred och rättvisa. Kom till de förtryckta och lös deras bojor. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: