2020-08-31: Morgonandakt

Måndag, 31 Augusti, 2020.

Käre läsare! Idag inleds en ny vandring här på ”Dagligt bröd” – denna gång genom Psaltarens 50 första psalmer, det vill säga den första tredjedelen av denna bibelns förmodligen mest lästa bok. Vi kommer under de kommande veckorna att läsa en psalm per dag – det vill säga samma psalm i morgon- och kvällsandakten, men med olika betraktelser, psalmer och böner. Välkommen med på vandringen, och Guds välsignelse över dig och ditt andaktsliv.

hälsar

Skribenterna på ”Dagligt Bröd”

genom

Fredrik Borglin, redaktör.

Psalm 688 – ”Saliga de som hör Guds ord”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 1

Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten – det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl.

Inte så med de gudlösa – de liknar agnar som vinden för bort. Därför döms de gudlösa där rätten råder och syndarna i de rättfärdigas krets.

Herren är med på de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till intet.

Betraktelse

Psaltaren med sina 150 psalmer (psalm betyder ”sång till stränginstrument”) var Israels bön- och sångbok. Många av dess psalmer sjöngs gemensamt i templet och i synagogor, eller på pilgrimsresan till Jerusalem, även om en del av dem inte är gjorda för allsång utan mer för att uttrycka en individuell människas bot, klagan och bön om hjälp.

Det är inte konstigt att en bönbok också är en sångbok, som det är i vår svenska Psalmbok. Bön och sång hör ihop, därför att sången engagerar mer än hjärnan hos den bedjande – den tar hela kroppen, andningen och rösten i bruk. Luther, till exempel, var inte bara teologiprofessor, utan också psalmdiktare för vanligt kyrkfolk. Han ville hjälpa alla kristna att förstå och tro evangeliet, genom att de också fick ”sjunga in det”. I det sammanhanget citerade han det latinska ordspråket qui cantat, bis orat, ”den som sjunger [sin bön] ber två gånger”, dvs. ber innerligare, mer uppmärksamt och helhjärtat, med både kropp och själ.

Vi börjar med det första ordet i den första psalmen i Psaltaren: ”Lycklig den som …”. De judar i Medelhavsvärlden som växte upp med grekiska som modersmål (och på Jesu tid var det de flesta, faktiskt fler än de arameisktalande judarna i det Heliga Landet!) använde Bibeln översatt till grekiska. I den är Psaltarens första ord makários – och just det ordet använder Jesus i sina åtta saligprisningar i Bergspredikan (Matt. 5:3 ff; evangelierna skrevs på grekiska).

Att vara makarios, ”salig”, är mer än att rätt och slätt vara lycklig på jorden, att trivas med tillvaron. Det är att smaka den himmelska lyckan av att ha frid med Gud (och människor), att genom Guds ”Lag” eller ”undervisning”, hebr. Torah, veta vad som är gott och livets mening, och få leva i nåden att också göra och leva ut den meningen i rättfärdighet. Denna tacksamhet och glädje över att få lära känna Gud och leva i hans vilja genom Torah genomsyrar Psaltaren från början till slut. Den glädjen, den saligheten är öppen också för oss.

Förbön

Tack, gode Gud, för en ny dag som du ger ur din hand och tack för livet med dig. Tack att du vet precis vad jag behöver, och för att du är den som förser med allt gott. Hjälp mig den här dagen att växa närmre dig, till att få en fastare tro, en större frimodighet och en djupare frid.

I början av denna dag och denna vecka ber vi åter om din närvaro och ditt förbarmande i och över det som nu sker: i världen, i Sverige, i vår närhet och inom oss. Tack att du ser och redan är i det som sker, tack att du inte är långt borta från någon enda av oss. Vi ber om synliga ingripanden från dig, för världens skull och för ditt rikes och din barmhärtighets skull. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: