2020-08-31: Kvällsandakt

Måndag, 31 Augusti, 2020.
Psalm 246 – ”Här en källa rinner”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Psaltaren 1

Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten – det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl.

Inte så med de gudlösa – de liknar agnar som vinden för bort. Därför döms de gudlösa där rätten råder och syndarna i de rättfärdigas krets. Herren är med på de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till intet.

Betraktelse

I ett så regnfattigt land som det Heliga Landet (Israel / Palestina) är varje växt – gräs, blomma, sädesfält, buske och träd – utsatt för en större risk att dö än i vårt förhållandevis välvattnade Sverige. Den bilden och det medvetandet om att liv måste näras och vårdas använder psalmisten som en bild för det mänskliga livets behov av Gud och det Gud säger, vill och gör.

Det kan verka som att det går bra att vara människa utan kontakt med Gud – gudlösa lever ju lika länge och lika lyckliga (eller olyckliga) som gudstroende. Men det konstaterandet är långtifrån hela sanningen, för då bortser man från vad en människa verkligen är och vad som är meningen med och målet för hennes liv. Varje människa är skapad av Gud och designad för att till slut leva i full gemenskap med Honom, alltid.

Han längtar efter att vi ska växa fram till den insikten och utveckla den godhet (ja, gudslikhet) som behövs för att kunna leva nära vår himmelske Far, ”utan helgelse får ingen se Herren” (Hebr. 12:14). Valet är vårt (även om vi får massor av hjälp att välja rätt) och resultatet är alltså liv eller död. Undra på att psalmisten är lycklig över att ha hittat Vägen, den ”väg”, den livsvandring där Herren är med! Det människoliv där Gud är med är välsignat och bevattnat av nåd. Det får vi också be om och tacka för!

Förbön

Tack, käre himmelske Far, för den här dagen. Tack för livet med dig, den här dagen och alla dagar. Hjälp mig i mitt liv, idag och framöver, att ha min lust i din lag. Tack för att du är med varje dag i mitt liv med din välsignelse och nåd. Vägled mig och gör mig mer lik dig.

Käre far, inför denna natt överlämnar jag till dig all oro, all rädsla och all ångest, och alla som människor som lever i detta just nu. Herre, bär oss och allt det där, så att vi inte behöver bära det själva. Herre, tack att du ser och att du vet, och för att du aldrig är långt borta från någon enda av oss. Var hos dem denna natt, kom till dem som ropar efter dig denna natt, visa dig för dem som söker dig denna natt, du som har det och är den som vi behöver. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla sätt. Herren är med er alla. (2 Thess 3:16)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: