2020-08-30: Morgonandakt

Söndag, 30 Augusti, 2020.
Psalm 39 – ”Jesus från Nasaret går här fram”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, gör mig stilla, stilla inför dig. Samla mina tankar, du som känner mig. Herre, all min oro, lämnar jag åt dig. Låt din Ande fylla, tomheten i mig. Amen.

Bibelläsning – Markusevangeliet 2:23-28

En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?” Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus — det var när Evjatar var överstepräst — och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom.” Och Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.”

Betraktelse

Som vanligt när det är söndag, ska vi stanna upp inför det faktum att varje söndag betyder ett särskilt tema och särskilda text i den särskilda kalender – kyrkoåret – som många kyrkor och däribland Svenska kyrkan använder sig av. Just den här söndagen har namnet Tolfte söndagen efter Trefaldighet, och har temat/överskriften Friheten i Kristus.

Den här dagen handlar det alltså om frihet, men inte vilket frihet som helst, inte en frihet som jag själv får bestämma innehållet i eller ramarna för, utan Friheten i Kristus, det vill säga den frihet som följer av att tro på Gud och Jesus och att leva i trons gemenskap och relation med dem. Och den friheten har flera aspekter.

En sådan aspekt läser vi om i det stycke från Markusevangeliet som vi möter denna morgon. Där får vi höra om hur Jesus och lärjungarna en sabbat tar vägen genom ett sädesfält. Lärjungarna började rycka av ax. Förmodligen gnuggade de axen i sina händer och åt av mjölet, det vill säga: med sina händer gjorde de kvarnens arbete, de malde mjölet, och det var inte tillåtet att mala med kvarn på sabbaten. Därför är fariséerna, den kanske mest kända judiska grupperingen på Jesu tid, och som Jesus ofta var i diskussion med, därför är de framme och kritiserar.

Vid Jesu tid var bestämmelserna många kring vad man fick och inte fick göra på sabbaten. Och inte minst fariséerna tillhörde dem som kontrollerade så att dessa bestämmelser följdes. Men när de kritiserar Jesu lärjungar möts de av svar på tal. Inte bara med exemplet på vad David gjorde, som vi kan läsa om i 1 Sam 21, utan också i form av en grundläggande sentens, som är helt sann, men som fariséerna hade förvanskat: Nämligen att Sabbaten blev till för människan, för att Gud älskar sin mänsklighet och vill ge sin mänsklighet strukturer som vi mår bra av och som underlättar livet tillsammans med Gud. Men genom sina många bestämmelser hade fariséerna gjort våld på detta, och därför reagerar Jesus så starkt.

För livet med Gud handlar inte om att göra det ena eller det andra, eller att göra det på en bestämd dag eller tid. Friheten i Kristus är betydligt friare än så. Livet med Gud, den personliga relationen som tron innebär, handlar om att upptäcka att det finns stor och djup frihet i att ge Gud inte bara en dag i veckan särskilt, och i att ge honom en bit av varje dag och varje stund. Det finns en frihet att upptäcka i att ge Gud av sin tid, av det man kallar sitt, men först och främst: den finns en underbar frihet i att ge Gud allt vad man kan av sitt hjärta. Amen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här dagen och för varje ny dag. Tack att livet med dig är ett liv som innebär frihet – hjälp mig att upptäcka all den frihet jag har i dig och som finns för alla som kommer till dig. Hjälp mig att upptäcka friheten som det innebär att ge åt dig av min dag, av min tid, av det som jag kallar mitt och av mitt hjärta.

Idag ber vi också särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26).

%d bloggare gillar detta: