2020-08-30: Kvällsandakt

Söndag, 30 Augusti, 2020.
Psalm 87 – ”Våra vara den du i Kristus är”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, du som kallar oss att leva som dina barn i frihet hos dig, befria mig från allt det som ligger mellan dig och mig, så att märker att du är här, och kan höra det som du nu vill säga. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – 2 Mosebok 23:10-12

Sex år skall du beså din jord och bärga dess gröda, men det sjunde året skall du låta marken vila och ligga i träda. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så skall du också göra med din vingård och dina olivträd. Sex dagar skall du arbeta, men den sjunde dagen skall du upphöra med arbetet, så att din oxe och åsna får vila och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter.

Betraktelse

Också i andakten denna kväll stannar vi upp inför det tema – Friheten i Kristus – och en av de texter som hör särskilt till den här söndagen. Det handlar denna dag som sagt om frihet, olika aspekter av den frihet som tron på och livet med Gud ger och innebär.

Den text vi läser nu ikväll från Andra Mosebok är hämtad ifrån ett längre sammanhängande avsnitt, som i åtminstone min bibel har getts överskriften ”Lagar”. Om du slår upp det i din bibel och läser det långa avsnittet i sin helhet, två och ett halvt kapitel ungefär där vår läsning idag kommer mot slutet, så kommer du märka att där i det långa avsnittet, där finns det lagar, bud från Gud, som handlar om de mest skillda saker.

Alltifrån hur man ska göra när man hittar bortsprunga bokspasdjur och eller vad som gäller när människor lånar pengar av varandra, till det som vi har fått höra om i läsningen idag: Att all mark på det sjunde året ska lämnas obrukad till förmån för andra, och att allt levande på den sjunde dagen ska vila och få nya krafter. Gud har i skapelsen lagt ner en rättvisa och en rytm som det är gott för oss att leva efter. För vi är ju skapade för liv i den här världen, och för gemenskap med Gud, han som är vårt ursprung.

Det handlar om att befrias från tanken på att mitt bara är mitt, utifrån att Gud är allting skapare och därmed också, djupast sett, alltings ägare. Det är alltid lättare att dela med sig av det som inte är mitt eget. Och när vi förstår att det som vi kallar vårt djupast sett är Guds, då är det lättare att ge av det också till andra.

Det handlar också om att befrias från tanken att min tid bara är min, för det är den inte. Din och min tid är också Guds. Och när vi kommer till insikt om det, finns en öppning till friheten att frikostigt ge av vår tid till Gud. Inte bara en dag i veckan, den här dagen, utan också av varje dag i veckan. Han som är tidens Herre, och vår Herre, ska inte han också få vara Herre över vår tid?

Så när vi läser de här orden om marken på det sjunde året och alla levande varelser på den sjunde dagen, då behöver vi också försöka att ta till oss, att Gud säger detta för vår skull. Han som har skapat både oss och den värld som vi lever i, är också den som är bäst skickad att ge råd kring hur vi ska leva – med honom, med varandra och med skapelsen. Därför är det något gott om vi tar till oss de här orden, och befrias från tanken på att allt mitt är mitt. Allting är djupast sett Guds, och han kallar oss att ge av det vi kallar vårt tillbaka till honom, och till andra människor. Både av ägodelar och av tid. Men först och främst, och allra mest, av vårt hjärta.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här dagen med dig, och för livet med dig. Tack att du vill forma och prägla oss, göra oss till verktyg för byggandet av ditt rike. Hjälp mig att leva öppen för din helige Ande, för din vägledning, för ditt formande. Tack för friheten som finns i livet med dig – hjälp mig att leva i den frihet som du ger.

Också denna kväll och natt ber vi om ditt förbarmande och ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre, grip in där sjukdom, död, smärta, ångest och allt annat som inte är av dig råder och brer ut sig. Besök din mänsklighet och dina barn på ett nytt och fördjupat sett i denna tid, du som har det och är den som vi behöver. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Rom 15:13)

%d bloggare gillar detta: