2020-08-29: Morgonandakt

Lördag, 29 Augusti, 2020.
Psalm 1:7-9 – ”Hjälp då dina tjänare”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, du som vill tala till oss och vet att det är gott för att få höra vad du har att säga, jag ber dig: kom nu med den stillhet som är av dig, så att jag kan ta emot det du nu vill ge. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 21:20-23

Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter, han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom. När Petrus såg honom frågade han Jesus: »Herre, hur blir det med honom?« Jesus svarade: »Om jag vill att han skall bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du skall följa mig.« Därför spred sig ett rykte bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till Petrus att lärjungen inte skulle dö utan: »Om jag vill att han skall bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig?«

Betraktelse

God morgon!

Jesus har just avslutat sitt tre-fråge-samtal med Petrus och Petrus har givit Jesus ett trefaldigt Ja som svar på frågorna. Säkert var det smärtsamt för Petrus med tanke på hans trefaldiga Nej när det gällde bekantskapen med Jesus på översteprästens gård på skärtorsdagskvällen. Viktigare är dock det oreserverade Ja Jesus ger till Petrus: Jag vill ha dig som herde för mina får! Följ mig! Men så får Petrus syn på Johannes. Hur skulle det bli med honom?

Varför frågar Petrus? Är det av omsorg om Johannes och hans liv i tro? Eller sitter jämförelselustan ännu kvar – den fanns ju kvar t o m in i Övre salen? Vi vet inte. Men Jesus ger Petrus ett lite strävt svar: ”Vad rör det dig?” Frågor på det? Nej, Petrus har ingen följdfråga. Petrus hade fått lära sig att få sträva svar av Jesus vid flera tillfällen – viktigt också för oss att tänka på: Kanske behöver jag en korrigering i min föreställningsvärld? Inte betyder det att Jesus slutat älska mig – han älskar mig in i döden! Men jag kan ha felaktiga föreställningar om hur Jesus ”borde” vara, och då är det bättre att han får hjälpa mig att se honom som han ÄR, även om det skulle svida.

Bibelläsare genom tiderna har ibland tänkt att det i det lite undvikande svaret från Jesus skulle ha legat ett löfte om att han skulle komma åter innan Johannes dog. Att Jesu återkomst skulle komma snart var en stark längtan hos de första kristna: Maranata (Du vår Herre, kom!) bad man i gudstjänsten. Vi vet också av kyrkohistorien att Johannes levde till hög ålder, fram till det första århundradets slut. Skulle Jesus komma innan Johannes dog? Kanske var någon beredd att dra slutsatsen, att Jesus inte skulle ha talat sanning, om det visade sig att Johannes dog innan Jesus kommit åter?

Nu vill författaren göra klart att man inte ska ”pressa” Jesu ord på sådant som de inte innehåller. Man ska vare sig lägga till eller dra ifrån när det gäller Guds Ord. Och nu hade Jesus bara sagt: Om jag vill detta eller detta – vad rör det dig? Punkt, slut. Och då får man släppa det. Och komma ihåg den positiva uppmaningen som följer på det sträva svaret: Du ska följa mig!

Tag nu med dig tre saker in i denna lördag:

1. Jesus är trofast även om vi är trolösa. Han säger Ja även om vi sagt Nej. Han kan ge oss en ny möjlighet – idag. Tag vara på den! Erfarenheten av hans Ja kan bli att han vänder vårt Nej till ett: Ja, jag vill följa dig.

2. Ha en sund omsorg om dina medvandrare i tron! Be för dem och särskilt för dem som du ser kanske har det svårt med tron. Men jämför dig aldrig!

3. Fäst blicken på Jesus och följ honom!

Förbön

Tack, käre Fader, för en ny dag! Din nåd möter mig innan jag slår upp ögonen. Den möter mig vare sig jag har tunga eller hoppfulla förväntningar inför dagen. Jag ber för min församling, mina medvandrare i tron. Hjälp mig och dem att alltid fästa vår blick på Jesus. Hjälp oss att inte jämföra oss med varandra utan ge var och en av oss det stöd vi behöver.

Inför den här dagen ber vi dig också om ditt ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre tack att du ser, att du vet om allt som rör sig omkring oss och inom oss. Herre, tack också att du hela tiden drar oss närmre dig. Hjälp oss att inte hålla emot. Led oss idag till människor och sammanhang där du vill låta ditt ord sås ut. Led oss och hela din mänsklighet idag på vägen som leder allt närmre dig. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

Tack till vännen Göran Simonsson, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: