2020-08-29: Kvällsandakt

Lördag, 29 Augusti, 2020.
Psalm 624:3-6 – ”Själv han gick åstad”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, kom med din tröst och ditt ljus, vänd oss mot dig, vår blick, vårt hjärta, våra sinnen. Skänk den stillhet som gör att vi ser att du var här redan innan vi ropade till dig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 21:24-25

Det är den lärjungen som vittnar om allt detta och har skrivit ner det, och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat, och om var sak skulle skildras för sig tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas.

Betraktelse

God kväll!

Vi har kommit fram till slutet av evangelium enligt Johannes. Det finns ju bara ett evangelium, men vi har – tack och lov! – fyra evangelister, fyra perspektiv och fyra berättare av samma – men ibland också olika – händelser. De tre första evangelisterna har en stor samsyn medan Johannes med sitt livslånga perspektiv har en speciell blick: han ser yta och djup, förutsägelse och fullbordan samtidigt.

Det finns liksom två ”slut” i boken: dessa två verser men också de två sista verserna i förra kapitlet. De säger ungefär samma sak. Det som är viktigt i v 24 är att det verkar finnas en grupp, ett ”vi”, som intygar att det som skrivits ner verkligen kommer från Johannes, Sebedaios son och bror till Jakob, den förste av apostlarna som dog som martyr. Johannes blev den av apostlarna som fick leva längst. De hade en gång vid Gennesaret lämnat sin far och fisket och följt Jesus. Det är Johannes ögonvittnesskildring som intygas: ”Vi vet, att hans vittnesbörd är sant.”

Men förutom vad som nedtecknats gjorde och sade Jesus mycket mer. Det är klart! Johannes har skildrat de ungefär tre år, när han och övriga apostlar delade allt med Jesus. Men vad han utöver vad som nedtecknats sade och gjorde kan vi inte spekulera i. Ibland har den fromma fantasin format berättelser. Ibland har man byggt teologi på förmodanden och försökt dra slutsatser av vad som inte berättas. Allt sådant är vanskligt.

Det vi har fått som undervisning och berättelser hos evangelisterna är vad Gud själv, Fader, Son och Ande, har velat ge åt oss. Det som berättas där är nog för var och en av oss att kunna komma till tro, växa i tro och förbli i tro till dess att vår tid på jorden är ute och till dess att jordens tid är ute. ”De ord jag har talat till er är ande och liv.” ”Himmel och jord skall förgå men mina ord ska aldrig förgå”, säger Jesus.

Så kan vi lägga oss denna lördagskväll och vila i Guds Ords trygghet, tacksamma för Johannes vittnesbörd, som har givit såväl dig som mig trons visshet. I morgon är det söndag, ”Herrens dag”, ”den första veckodagen”, då ljuset skapades och Jesus uppstod. En morgon är det den stora Finalen, Herrens Dag, då Jesus kommer åter i härlighet för att visa trofastheten i sitt Ord. Då får du och jag och Johannes och alla Jesu vänner äntligen se honom sådan han är och erfara – precis som herdarna i Betlehem – att ”allt var så som det hade sagts dem”.

Förbön

Tack, gode Fader, för att du har givit oss ditt Ord! Tack för att evangelisternas berättelser ger oss evigt liv. Hjälp oss och alla att ta ditt Ord till oss så att vi hör din röst. Uppfyll din Kyrka med en kärlek till och längtan efter ditt Ord. Ge oss herdar och lärare som är förtrogna med ditt Ord, så att vi också blir det.

Vi ber denna kväll åter om ditt förbarmande över din värld och allt som du skapat. Grip in i vår värld, hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse och tjäna dig i allt. Vi ber särskilt om ditt förbarmande över de sjuka och de döende, kom till dem, var dem nära. Hjälp oss att leva för dig så länge vi lever, idag, imorgon och alla dagar. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud, v. 2)

Tack till vännen Göran Simonson, som skrivit andakten denna kväll.

En hälsning från redaktören. Nu är vår vandring genom Johannesevangeliet till ända. Imorgon söndag kommer vi som vanligt att stanna upp inför texter och det tema som hör till just den dagen. På måndag börjar vi en ny vandring – genom psaltarens 50 första psalmer. Välkommen med på den! Vi som skriver på dagligt bröd önskar dig som läser detta allt gott och Guds välsignelse.

Genom

Fredrik Borglin, redaktör

%d bloggare gillar detta: