2020-08-28: Morgonandakt

Fredag, 28 Augusti, 2020.
Psalm 353 – ”Han satte sig ner på stranden”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Tack Herre för denna nya dag. Än har jag inte ljugit, handlat själviskt eller brustit i min kärlek till dig eller mina medmänniskor, men snart skall jag möta denna dags prövningar och då vet du Gud att jag behöver mycket hjälp. Så led mig Gud med dina fasta och milda hand. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 21:1-14

Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberiassjön. Det gick till så: Simon Petrus och Tomas, som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till de andra: ”Jag ger mig ut och fiskar.” De sade: ”Vi följer med dig.” De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: ”Mina barn, har ni ingen fisk?” De svarade nej, och han sade: ”Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni.” De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: ”Det är Herren!” När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp; de hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sade till dem: ”Hämta några av fiskarna som ni just fick.” Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder.

Jesus sade till lärjungarna: ”Kom och ät.” Ingen av dem vågade fråga honom vem han var; de förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda.

Betraktelse

Vår vandring genom Johannes evangelium börjar gå mot sitt slut. Jesus har avslutar sin vandring tillsammans med lärjungarna, sin undervisning och sina tecken och under. Han har lidit, dött och uppstått. Men ändå har Johannes något kvar att berätta, nämligen att Jesus tre gånger efter sin uppståndelse visar sig för sina lärjungar. Det tillfälle som vi läser om denna morgon och i andakten ikväll, är det sista av dessa tre.

Det som sker i den här texten kan vi också uppfatta som en bild för det uppdrag som lärjungarna har fått av Jesus, och som de nu ska inleda: att gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen(Mark 16:15). Samliga fyra evangelister har tecknat ner någon uppmaning av detta slag från Jesus till lärjungarna, och här hos Johannes har vi alldeles tidigare fått höra hur Jesus sagt till dem: Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er (Joh 20:21).

Men i texten vi läser denna morgon tycks lärjungarna ha återgått till den sysselsättning som åtminstone vissa av dem hade innan de börja följa Jesus som hans lärjungar. Detta trots att Jesus ju sagt till dem att han har ett nytt uppdrag till lärjungarna: han ska göra dem till människofiskare (Mark 1:17). Detta uppdrag som Jesus gav till sina första lärjungar, det uppdraget har också du och jag och alla andra människor som försöker leva som Jesu lärjungar fått. Och det finns något i beskrivningen av lärjungarnas fiske i dagens text, som det är gott för oss att bli påminda om, i vårt människofiske.

En sådan sak är att låta Jesu vägleda fiskandet, blir det fångst. Vi kan ibland få uppleva att vårt arbete för Guds rike påminner om lärjungarnas fiskelycka, det står ju: den natten fick de ingenting. Jesu uppmaning, att kasta ut nätet på högra sidan om båten, kan tyckas märkligt – hur stor skillnad kan en båtbredd göra? Icke desto mindre kommer fångsten när lärjungarna lyder Jesu befallning. Det är en påminnelse till oss om att lyssna in Jesus i vårt människofiskande.

En annan sak som det är gott att bli påmind om i vårt uppdrag som människofiskare är att göra det som lärjungarna gjorde, nämligen lämna fisken till Jesus. Det finns ibland en frestelse för lärjungar att knyta människor till sig, att behålla de ”nyuppdragna fiskarna” för sig själva. Inflytelserika människor i världen i vår tid kan ha många följare, men ditt och mitt och alla människofiskares uppdrag är inte att få människor att följa oss, utan att följa Jesus. Att lyssna in de ”fisketips” som Jesus ger oss, och att lämna fångsten till honom – det är en människofiskares arbetsbeskrivning, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här nya dagen. Tack för att du är med, varje dag, så att jag aldrig behöver vara ensam. Tack att du vet allt som jag tänker, känner och kommer att möta. Tack för din barmhärtighet, din nåd och din kärlek. Vägled mig den här dagen, och hjälp mig i mitt uppdrag som människofiskare. Hjälp mig att leda människor till dig.

Vi ber också den här dagen om din närvaro i och ditt förbarmande över den här världen. Kom särskilt, käre Herre, till alla som i sina liv och sina arbeten tjänar andra. Kom med glädje och kraft till alla som på något sätt ger av sig själva till andra människor. Välsigna alla goda tankar, gärningar och ord, också hos oss, också idag. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

%d bloggare gillar detta: