2020-08-28: Kvällsandakt

Fredag, 28 Augusti, 2020.
Psalm 558 – ”Herren är min herde god”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ingen stund är såsom denna, kvällens sista, tysta timma. Inga sorger längre bränna, inga stämmor mera stimma. / Tag då nu i dina händer denna dagen som förflutit. Visst jag vet: i gott du vänder vad jag hållit eller brutit. / Ont jag tänker, ont jag handlar, men du läker allt och renar. Mina dagar du förvandlar så från grus till ädla stenar. / Du får lyfta, du får bära, jag kan bara allting lämna. Tag mig, led mig, var mig nära! Ske mig vad du sen må ämna! (K. Boye)

Bibelläsning – Johannesevangeliet 21:15-19

När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: ”Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?” Simon svarade: ”Ja, herre, du vet att jag har dig kär.” Jesus sade: ”För mina lamm på bete.” Och han frågade honom för andra gången: ”Simon, Johannes son, älskar du mig?” Simon svarade: ”Ja, herre, du vet att jag har dig kär.” Jesus sade: ”Var en herde för mina får.” Och han frågade honom för tredje gången: ”Simon, Johannes son, har du mig kär?” Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: ”Har du mig kär?” och han svarade: ”Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär.” Jesus sade: ”För mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig: när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal skall du sträcka ut dina armar och någon annan skall spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill.” (Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud.) Sedan sade han till honom: ”Följ mig!”

Betraktelse

Vår vandring genom Johannesevangeliet börjar gå mot sitt slut, och i andakten denna kväll läser vi om vad som händer efter den måltid som vi läste om i andakten i morse. Det är ett samtal mellan Jesus och Petrus där Jesus tre gånger frågar Petrus om han har något kärlek till honom, och de tre frågorna är sinsemellan något olika formulerade. Petrus första och andra svar är identiska, och det tredje svaret är något längre. Men tretalet är intressant, det för tankarna till vad som skett några dagar tidigare, på skärtorsdagens kväll. Då förnekade Petrus sin herre tre gånger innan tuppen gol (Joh 18:12-27), och nu sker alltså det som blir till Petrus upprättelse: Lika många gånger som Petrus har förnekat Jesus, lika många gånger får han förklara honom sin kärlek.

Efter varje svar från Petrus ger Jesus honom en uppmaning som har att göra med att Petrus nu sätts in i det herde-uppdrag som utgår ifrån Jesus, han som själv är överherden och som talat om sig själv och sagt Jag är den gode herden (Joh 10:11,14). De sammanlagt tre uppmaningarna lyder: För mina lamm på bete, Var en herde för mina får och För mina får på bete. Det uppdrag som Jesus själv har haft överlåter han nu i händerna på sin kyrka.

Uppdraget att vara herde har i den kristna kyrkan traditionellt kopplats samman med att vara pastor eller präst, men det finns samtidigt anledning för alla som försöker följa Jesus att se på honom som sin Herde och försöka ta efter honom i mötet med och omsorgen om andra människor. Att visa omsorg, att beskydda och, inte minst att föra till bete. Att vara så noggrann med sitt eget andliga näringsintag, att man också kan visa andra var det goda betet finns.

Men allra först gäller det att försöka följa den uppmaning som Jesus ger Petrus allra sist i dagens läsning: Följ mig! Allt gott och verkligt herdearbete bland människor, oavsett om det ligger i vårt arbete eller ”bara” är en konsekvens av vår tro, börjar med att följa överherden, den verkligt gode Herden.

Förbön

Tack, käre Far, för den dag som nu går mot sitt slut. Du, käre Herre, vet lika bra som jag hur den har varit, vad den har innehållit, och vad det har gjort med mig. Tack för det, tack att du känner mig helt igenom. Tack att du är den verkligt gode Herden – hjälp mig att följa dig och lära av dig, så att mina möten med människor och min omsorg om dem visar på dig.

Inför den natt som kommer ber vi dig: Kom med ditt ljus och upplys allt mänskligt mörker. Kom till de sjuka, till de ledsna, till de ensamma och till de oroliga. Lys upp den här världen med ditt ljus, och hjälp alla dem som tror på dig att låta sitt ljus lysa omkring sig, så att fler förstår, att det sanna ljuset för alla människor kommer från dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: