2020-08-26: Morgonandakt

Onsdag, 26 Augusti, 2020.
Psalm 154 – ”Dina händer är fulla av blommor”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, himmelske Fader, du som ser och förstår min längtan efter dig bättre än jag själv gör, kom mig nu nära, och tala till mig de ord som du bättre än alla vet att jag behöver höra. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 20:11-18

Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sade till henne: »Varför gråter du, kvinna?« Hon svarade: »De har flyttat bort min herre, och jag vet inte var de har lagt honom.« När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sade till henne: »Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?« Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: »Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.« Jesus sade till henne: »Maria.« Hon vände sig om och sade till honom: »Rabbouni!« (det är hebreiska och betyder mästare). Jesus sade: »Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud.« Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.

Andakt

Maria från Magdala är, så vitt jag kan erinra mig, den enda personen i Bibeln som inte faller ner skräckslagen när hon får se änglar. Förmodligen är det en känslomässig och chockartad situation hon är med om. Hon hade bevittnat när Jesus dog och visste att han lades i graven, men nu är han borta. Det är värre än att se änglar.

När Jesus sedan talar till henne händer det märkliga, hon inte känner igen honom. Detta är ett återkommande tema, att de som kände Jesus inte kände igen honom efter uppståndelsen. Trots att Marias hela värld kretsar kring var Jesus är kan hon i det ögonblicket inte känna igen honom. Nu följer ett av de mest dramatiska mötena i Bibeln. Jesus säger ett enkelt ord: Maria. Han säger hennes namn och hon förstår vem det är! Hon såg ett lik för tre dagar sen, nu lever han!

Från Johannes 10:4 vet vi att de som tillhör Jesu flock, hör hans röst och känner igen den. Maria tillhörde Jesu flock, hon tillhörde Jesus och därför kände hon igen honom. I Maria får vi en bild av vår kallelse. Vi kommer inte till honom på eget initiativ. Vi kan bara komma till Jesus när han kallar oss vid vårt namn. Den dagen du kom till tro på Jesus var det för att du kände igen hans röst.

Den sista delen av texten låter lite märklig. Jesus säger ”Rör inte vid mig”. Detta låter som ett abrupt avslut på ett kärt återseende, men förmodligen handlar det inte om att Jesus stoppar Maria från att krama om honom. Han säger bara att hon inte behöver hålla i honom, för han kommer inte att försvinna igen. Men Maria ska inte vara för fäst vid Jesus, för han har ett uppdrag till henne. Han sänder iväg henne att förkunna evangelium. Hon ska gå iväg med de goda nyheterna: Jesus Kristus är uppstånden.

Förbön

Vi tackar dig, Herre, som lät din Son uppstå från de döda. Tack för att du kallar på oss genom att säga vårt namn. Du som känner oss mycket bättre än vad vi själva gör, hjälp oss att känna igen din röst när du kallar på oss och sänder oss att förkunna evangelium: Jesus Kristus är uppstånden.

Vi ber också idag om ditt förbarmande över din värld och din mänsklighet, om kraft till de försvagade, vägledning till de vilsna, glädje till de nedstämda, frid till de oroliga. Låt din närvaro prägla oss och vår tjänst för dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: