2020-08-25: Morgonandakt

Tisdag, 25 Augusti, 2020.
Psalm 270 – ”När ingen ljusning alls jag finner”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gud, hjälp mig nu att stilla mig inför dig så att jag i mitt hjärta kan ta emot vad du idag vill ge. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 19:38-42

Josef från Arimataia, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet, av rädsla för judarna, bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick och tog ner kroppen. Nikodemos kom också dit, han som första gången hade sökt upp Jesus på natten, och han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring trettio kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna så som judarna brukar göra vid en gravläggning. Intill platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård och i trädgården en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade de Jesus, eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära.

Betraktelse

På vår vandring genom Johannesevangliet har nu kommit fram till Johannes beskrivning av Jesu begravning. Det är nu sent på Långfredagens eftermiddag, det vill säga det är förberedelsedag före sabbaten – därför behöver Jesus begravas så fort som möjligt, innan solen gått ner och sabbaten inleds. Det är därför man kan skönja ett visst mått av brådska i den text vi läser denna morgon.

Det är den tidigare helt okände Josef från Arimataia, och den tidigare nämnde Nikodemos (som kom till Jesus på natten i Joh 3:1-21 och som vi hört tala i ett annat sammanhang, Joh 7:50-52) som blir de som får ordna med Jesu begravning. Inga av Jesu närmsta finns i närheten för att göra detta så viktiga, ingen av de många som följt Jesus, lyssnat och tagit till sig av hans undervisning, sett hans under eller blivit helad genom hans ingripande har stannat kvar vid hans sida upp till denna punkt. Så då får den hemlige lärjungen Nikodemos och den i övrigt okände Josef från Arimataia bli de som ser till att Jesu kropp tas om hand.

Detta påminner oss om något mycket viktigt, nämligen att människor som är okända för de många, och människor som inte gör så mycket väsen av sig, ändå kan spela en avgörande roll och utföra avgörande uppgifter för Guds rike. Gud använder vem han vill för att utföra sitt verk. Ibland är det enda som krävs att vi är där vi är och är öppna för att Gud vill använda oss, också den här dagen.

Förbön

Käre far i himmelen, tack för det liv som du gav mig i din son Jesus Kristus. Tack att du vill använda mig, hjälp mig att leva öppen för din närvaro, för din kallelse och för din vägledning. Tack Herre att du har gått före oss och aldrig lämnar oss, utan alltid har en fortsättning.

Herre Jesus, var med oss denna dag och hjälp oss vandra din väg. Hjälp oss att denna dag se våra medmänniskor med din kärlek, så att vi lyser i vardagen med ditt ljus. Vi ber om detta Gud, genom din son Jesu Kristi namn. Amen.

Herrens Bön.

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

%d bloggare gillar detta: