2020-08-25: Kvällsandakt

Tisdag, 25 Augusti, 2020.
Psalm 742 – ”Han är inte här, han lever!”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gud jag kommer nu till dig med allt som tynger. Hjälp mig nu att stilla mina tankar så jag kan hämta ny kraft från dig. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 20:1-10

Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade: ”De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom.” Petrus och den andre lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter, och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andre lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen.

Betraktelse

Vår vandring genom Johannes evangelium fortsätter, och vi har i andakten denna kväll kommit fram till det ställe där Johannes berättar om påskdagens morgon och den tomma graven. Den här dagen och den här händelsen är inget mindre än världshistoriens mest avgörande händelse. Fram till denna punkt har Jesus varit en lärare, en profet, en undergörare och helare, och en flitik debattör och kritiker när det kommer till det religiösa etablissemanget.

När nu Maria från Magdala, Simon Petrus och lärjungen som Jesus älskade nu kommer och finner graven att den är tom, börjar vi ana och förstå att Jesus är mer, betydligt mer, än så. Nu börjar vi ana att ärendet som denne verklige Guds son har är större än undervisning och helanden, debatter och under – hans ärende innefattar också den fullständiga segern över död och ondska genom död och uppståndelse. Och inget mindre än det.

Har Jesus inte uppstått på ett verkligt, absolut och kroppsligt sätt, finns det heller ingen anledning för oss att tala om den som något av betydelse. Relativisering av uppståndelsen, som man idag kan höra på sina håll, såsom att Jesus skulle ha uppstått inte kroppsligt, verkligt och absolut utan bildligt, symboliskt eller mera diffust i våra hjärtan är kanske ett försök att göra den kristna tron mera lättillgänglig.

Men att Jesus är Guds son och att han verkligen har uppstått är själva grunden för att vi ens ska kunna tala om att den kristna tron har något att erbjuda människor, också nutidsmänniskor: Uppståndelse, seger och evigt liv. Inget mindre. Kristen tro handlar inte framför allt om att vara något lätt-tillgänglig för nutidsmänniskan – den handlar om det otroliga men sanna att Gud i sin kärlek till oss har gjort sig själv tillgänglig för oss människor i Jesus Kristus och gör det än idag genom sin Helige Ande. Gud vill göra sig tillgänglig för dig, och för mig, också den här dagen.

Förbön

Tack Gud att du är trofast och god, och tack att jag får komma till dig med allt som jag bär på. Tack att din Son, Jesus Kristus, verkligen har uppstått och besegrat synden, döden och ondskan. Hjälp mig att den här dagen och framöver få en allt fastare tilltro till att det är fullkomligt sant, och att det gäller också mig.

Vi ber dig nu Jesus om lugn inför kvällen och natten. Kom och trösta alla som är rädda och ledsna, och skänk dem din frid. Var med alla som kämpar och strävar för det goda i världen och ge dem kraft att fortsätta. Kom och bevara oss och alla våra nära och kära i din trygghet. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

%d bloggare gillar detta: