2020-08-23: Morgonandakt

Söndag, 23 Augusti, 2020.
Psalm 98 – ”Ett vänligt ord kan göra under”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, också den här morgonen vill jag tala med dig. Hjälp mig att också lyssna till det som du vill säga, och plocka bort allt det där som just nu ligger mellan dig och mig. Gör mig stilla inför din närvaro. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Jakobsbrevet 1:22-25

Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte: han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör.

Betraktelse

Åter igen är det söndag, och därför ska vi återigen göra ett endagsuppehåll i vår vandring genom Johannes evangelium, för att istället rikta vår uppmärksamhet mot det tema och en av de texter som hör särskilt till den här söndagen. Den här dagen kallas i bland annat Svenska kyrkan för Elfte söndagen efter trefaldighet, och temat/överskriften är Tro och liv.

Och när vi tittar på vad versarna från Jakobsbrevet som vi läser denna morgon har att säga, ser vi att denna söndag mera specifikt tycks handla om dessa två stora ord tillsammans. Inte Tro och sedan liv som två saker som var för sig ser ut eller är tänkt att fungera på det ena eller andra sättet. Utan Tro och liv som två saker som med absolut nödvändighet måste hänga ihop, måste vara i harmoni med varandra, måste stämma överens.

Jakob talar om en man som ser sig själv i en spegel, men som sedan går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Så beskrivs den person som hör ordet men inte själv gör vad det säger. En fråga att ställa sig är: varför glömmer mannen direkt bort hur han ser ut? Kanske för att han inte tittade tillräckligt länge? Och varför gjorde han då inte det? Kanske för att det som mannen såg där i spegeln blev för jobbigt att titta på en längre stund eller med tillräcklig skärpa?

När tro och liv stämmer överens och är i harmoni med varandra hos en människa betyder inte det att allt som visar sig där i spegeln är underbart att se på. Men det betyder att jag tittar mig i spegeln, tillräckligt länge och med tillräcklig skärpa för att lägga märke till saker. Både sådant som Jesus vill visa mig, och hjälpa mig att bli kvitt genom att jag får leva nära honom, närmre än förut. Men ännu mera så att jag ser att det som är verkligt gott i mitt liv, det vill Jesus välsigna och förmera, och det som inte är gott, det längtar Jesus efter att förlåta och upprätta.

För priset för det som jag inte vill se där i spegeln är redan betalt, på korset, av Jesus. Och livet tillsammans med Jesus, som står där bredvid dig och mig när vi ser på oss själva i den där spegeln, ett liv där Jesus får komma in och spela roll och forma oss på ett nytt och djupare sätt än förr, det har bara börjat, även om vi kan tycka att det pågått ett tag. Låt oss därför den här dagen se oss själva i spegeln, men göra det väl medvetna om vem det är som står alldeles bredvid. Vår Herre, vår broder, vår frälsare.

Förbön

Tack, Gud, för den här nya dagen, och för varje dag som du ger. Den här dagen ber jag dig, käre Herre: Hjälp mig att se mig själv i spegeln, vägled mig så att jag fäster min blick på det som du vill att jag ska se. Hjälp mig också att i allt se på dig och lita på att du står alldeles bredvid mig. Vägled mig idag, så att min tro och mitt liv tydligare än förr kan bli till ett, där du är centrum.

Idag ber vi särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26)

%d bloggare gillar detta: