2020-08-23: Kvällsandakt

Söndag, 23 Augusti, 2020.
Psalm 357 – ”Någon du känner är din bäste vän”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Himmelske far, tack för att du, som håller himmel och jord i din hand, är nära alla dem som ropar till dig. Hör, käre far, mitt rop, kom mig nära, och tala de ord som du tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Matteusevangeliet 23:1-12

Jesus talade till folket och sina lärjungar och sade: ”De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan, och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller skall ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”

Betraktelse

Precis som i morse ska vi i andakten denna kväll stanna upp inför det tema och en av de texter som särskilt hör till den här söndagen, en söndag som i bland annat Svenska kyrkan kallas för Elfte söndagen efter trefaldighet och som har överskriften/temat Tro och liv. I andakten i morse konstaterade vi utifrån den text vi då läste (Jakobsbrevet 1:22-25) att den här söndagen framför allt fokuserar på att dessa båda saker, det vill säga tro och liv, behöver stämma överens, harmoniera med varandra.

När vi nu denna kväll läser den evangelietext som särskilt hör till den här söndagen, ser vi nog ganska snart att den tycks vilja säga oss något liknanade. Jesus kritiserar de skriftlärda och fariséerna för att de saknar just detta vitala, att tro och liv stämmer överens med varandra. Jesus säger: de säger ett och gör ett annat. Den tro som de skriftlärda och fariséerna menar sig ha, och det liv som de lever, harmonierar inte med varandra.

Det innebär dock inte att man ska avfärda dessa människor helt och hållet, utan Jesus ger folket och sina lärjungar en annan instruktion: Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de hör, för de säger ett och gör ett annat. Sedan följer en lång och kärv beskrivning av hur fariséerna och de skriftlärda inte bara lägger bördor på andra, utan också verkar leva för att synas och bli ärade av andra. Det som de tror och säger kanske verkar fromt, men deras liv avslöjar hur illa det är ställt.

Det som är så gott är att Jesu tal inte avslutas med dessa ord. Istället får de som lyssnar till honom, folket och lärjungarna, också några goda påminnelser som är bra att ha i livet med honom, påminnelser som är riktade också till oss. Detta att vi har en läromästare och alla är bröder. Detta att vi får kalla Gud för vår fader. Detta att vi har en lärare, som vill undervisa och vägleda oss i livet här och nu, och inför det som skall komma. Och den läraren är Kristus. Och att den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Det är goda råd för att tro och liv ska hamna mer i harmoni med varandra, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Fader, för också den här dagen. Tack för att vi får tala till dig som till en far. Tack att du sände din Son i världen till att bli vår mästare och lärare, men också till att bli vår Herre, vår broder och vår frälsare. Undervisa mig genom din helige Ande den här dagen, så att tro och liv kan bli till en enhet i mitt liv, där du äri alltings centrum.

Denna kväll ber vi för hela din värld: Herre, förbarma dig, var med din mänsklighet i den kamp vi nu står i. Kom till de sjuka med helande, kom till de vårdande med vishet och kraft till fördjupad omsorg. Kom till ledande med vishet, kom till de oroliga och rädda med din frid. Och kom till din kyrka och hjälp henne att vara ett vittne om dig också i denna tid. Genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Rom 15:13)

%d bloggare gillar detta: