2020-08-22: Morgonandakt

Lördag, 22 Augusti, 2020.
Psalm 28 – ”Så älskade Gud världen all”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, det är gott att få lita på att du hör oss när vi kommer till dig i bön. Nu ber jag om den stillhet som är av dig, så att jag förstår att du också är här just nu. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 18:38b-40

Sedan gick han [Pontius Pilatus] ut igen till judarna och sade: ”Jag kan inte finna honom skyldig till något. Men det är sed att jag friger någon åt er vid påsken. Vill ni alltså att jag skall frige judarnas konung?” Då ropade de igen: ”Inte honom, utan Barabbas!” Barabbas var en rövare.

Betraktelse

Vår vandring genom Johannesevangeliet fortsätter, och i denna morgons korta läsning möter vi ett koncentrat av vad den kristna tron innebär: Att Jesus, Guds Son, oskyldig går i döden för skyldiga människor. Produkten av det som händer i texten är att Jesus korsfästs och Barabbas, som vi i texten får veta var en rövare, istället får gå fri. Och Barabbas är mer än en i övrigt okänd rövare som levde i Israel för omkring 2000 år sedan, han är också en bild för dig och mig och alla människor.

Det är förmodligen så att du och jag, till skillnad från Barabbas, inte är några rövare, som gjort oss skyldiga till sådant som vi får förmoda att Barabbas begått med tanke på att han fått epitetet rövare: mord, rån, överfall, misshandel. Men likväl är det så, att också vi har gjort och gör saker, som innebär att vi har en skuld, en skuld som Jesus valde att betala med sitt liv. Och hans betalning för vår skuld blir giltig när vi i tro kommer till honom. På så sätt gick han i döden i ditt och mitt ställe, precis som han gick i döden i Barabbas ställe.

Men det finns ytterligare något här som är intressant att lägga märke till – några likheter mellan Jesus och Barabbas. Exempelvis har de samma förnamn, eftersom Barabbas på andra ställen går under namnet Jesus Barabbas (se ex Matt 27:16). Själva namnet Barabbas betyder Faderns Son, ett epitet som stämmer väl in på Jesus, han är ju den himmelske Faderns son. Dessa likheter skulle vi kunna se som ett tecken på hur Jesus identifierar sig med den skyldige, och går in i dennes ställe.

Och allt detta har ett syfte: för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv (Joh 3:16). Och den bakomvarande orsaken är Gud kärlek, för i början av samma vers läser vi: Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son. Gud gav världen sin egen son, också till dig och till mig, och det är något giltigt, också den här dagen.

Förbön

Tack, gode Fader, för den här nya dagen. Tack att du är levande och närvarande, tack att du verkar genom din helige Ande. Tack att du sände din Son i världen, och att han gick i döden i mitt ställe. Hjälp mig att leva för honom, som dog för mig.

Käre Far, vi ber dig den här dagen för alla dem som längtar efter frid. Tack att du ger den frid som ingen annan och inget annat kan. Låt mig idag få vara ett vittne om den friden, den här dagen, i den här världen. Låt mig få bära din frid in i ofridens alla sammanhang. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

%d bloggare gillar detta: