2020-08-22: Kvällsandakt

Lördag, 22 Augusti, 2020.
Psalm 455 – ”De såg ej dig, blott timmermannens son”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Låt oss be med psalmens ord: ”Jag lyfter ögat mot himmelen, och knäpper hop mina händer. Du käre Gud, som är barnens vän, till dig min tanke jag vänder.” Amen. (Sv. Ps. 210:1)

Bibelläsning – Johannesevangeliet 19:1-12

Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på hans huvud, och de hängde på honom en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sade: ”Var hälsad, judarnas konung”, och de gav honom örfilar. Sedan gick Pilatus ut igen och sade till judarna: ”Jag för ut honom till er för att ni skall förstå att jag inte finner honom skyldig till något.” Jesus kom ut, med törnekransen och den purpurröda manteln, och Pilatus sade: ”Här är mannen.” Så snart översteprästerna och deras folk fick se honom ropade de: ”Korsfäst, korsfäst!” Pilatus sade: ”Ta honom och korsfäst honom själva. Jag finner honom inte skyldig till något.” Judarna svarade: ”Vi har en lag, och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har gjort sig till Guds son.”

När Pilatus hörde detta blev han ännu mer oroad. Han gick tillbaka in i residenset och frågade Jesus: ”Varifrån är du?” Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sade då: ”Vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig?” Jesus svarade: ”Du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnade mig åt dig större skuld.” Efter det svaret ville Pilatus frige honom. Men judarna ropade: ”Om du släpper honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig till kung sätter sig upp mot kejsaren.”

Betraktelse

Vi fortsätter vår Johanesvandring, och läser i andakten denna kväll ytterligare några versar som utgör steg på Jesu väg mot korset och döden. Vi som varit med på denna vandring genom Johannes evangelium vet hur vägen hit fram har sett ut: Jesus har sagt och gjort saker som har retat upp det religiösa etablissemanget, som i sin tur har arbetat och konspirerat för att få Jesus fängslad, dömd till döden och korsfäst. Dessa Jesu motståndares arbete är snart färdigt, och de ser ut att ha lyckats i sin mission att röja den obekväme Jesus från Nasaret ur vägen.

Sedan finns det saker som påminner oss om att allt detta som sker kring och med Jesus handlar om mer än en strid om vem som bäst utför Guds vilja och tolkar hans lag. Det handlar dels om politisk makt och stabilitet, för Jesu motståndare använder just sådant för att sätta press på Pilatus, när de säger: Om du släpper honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig till kung sätter sig upp mot kejsaren. Jesu motståndare tycks inte sky några medel eller metoder för att röja den besvärlige profeten ur vägen.

Sedan finns det också något annat som vi behöver hålla i minnet mitt i allt detta, och det är vem som djupast sett agerar i och bakom detta. Och vem det är påminns vi om när vi läser Jesu sista ord till Pilatus: Du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Djupast sett är det Gud som driver detta skeende, i sin bakomliggande plan att försona världen med sig själv genom att till världen och oss ge sin Son som ett försoningsoffer. Det betyder inte att de människor som agerar i detta skulle vara utan skuld, för Jesus säger ju också om Pilatus och sina motståndare: Därför har den som överlämnade mig åt dig större skuld. Men bortanför människors hat och ovilja mot Jesus finns Guds större plan: att genom sin Son rädda mänskligheten och föra den tillbaka till sig. Och fortfarande gäller detta att det onda som människor gör, kan Gud i sin makt och vishet vända till något gott (Jämför 1 Mos 50:20).

Förbön

Tack, käre himmeske Far, för den här dagen och för alla dagar vi får av dig. Hjälp mig att leva i din närhet. Hjälp mig att se vad du visar mig, att förstå vad du förklarar för mig, och att göra det som du befaller mig. Tack för din vishet och makt, låt mig den här dagen få vägledas och bäras av dig och av det.

Den här kvällen ber jag dig: Vaka över mig, käre Fader, när jag sover. Tack för att all min tid, dag och natt, är i dina händer. Jag lämnar min kropp, själ och ande i tryggheten hos dig. Tack för hoppet om en ny söndag. Tack för hoppet om uppståndelsen. Kom med ditt förbarmande över hela din värld och över alla dina barn. Var hos dom, käre Herre, som ropar, dem som sargar sig själv, kom till de förtvivlade och uppgivna. Möt oss, käre Herre, du som vet vad och är den som vi behöver. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud v. 2)

%d bloggare gillar detta: