2020-08-21: Kvällsandakt

Fredag, 21 Augusti, 2020.
Psalm 174 – ”Herre, när din dag är inne”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, jag ber dig om stillhet och ro. Tack att jag får vara i din närhet, att jag får vila i din famn. Tack också att du har något att säga mig just i den här stunden. Hjälp mig nu att lyssna till det. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 18:28-38a

Från Kajafas förde de Jesus till residenset. Det var tidigt på morgonen. Själva stannade de utanför, för att inte bli orena utan kunna äta påskmåltiden. Pilatus gick då ut till dem och frågade: ”Vad anklagar ni den här mannen för?” De svarade: ”Om han inte hade varit en förbrytare skulle vi inte ha överlämnat honom åt dig.” Pilatus sade: ”Ta honom då själva och döm honom efter er egen lag.” Men judarna svarade: ”Vi har inte rätt att döda någon.” Ty det ord skulle uppfyllas som Jesus hade sagt för att ange hur han skulle dö. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade: ”Så du är judarnas konung?” Jesus svarade: ”Säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det om mig?” Pilatus sade: ”Jag är väl ingen jude. Dina landsmän och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?” Jesus svarade: ”Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag.” Pilatus frågade: ”Du är alltså kung?” Jesus svarade: ”Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst.” Pilatus sade till honom: ”Vad är sanning?”

Betraktelse

Vår ”Johannesvandring” fortsätter och börjar gå mot sitt slut, precis som Jesu vandring av undervisnings och tjänande bland människor börjar gå mot sitt slut. Det är långfredagens morgon, och Jesus förs ifrån översteprästen Kajafas palats till residenset, där den regionale romerske ståthållaren, Pontius Pilatus, tar emot. Det kors som Jesus visste skulle bli hans, och bli det för din och min skull, kommer allt närmre.

De judiska högtiderna, och däribland påsken som nu alltså skulle till att börja ännu en gång, innebar många fler människor i Jerusalem än vanligt, och oroligheter och utspel riktade mot den romerska ockupationsmakten. Pontius Pilatus, som vanligtvis inte hade sin postering i Jerusalem, brukade dock vara där under de judiska vallfartshögtiderna, för att övervaka och kväsa de oroligheter som brukade uppstå under dessa. Och denna morgon får han möta Jesus från Nasaret, en lokal profet som genom sin undervisning, sina anspråk, tecken och under har retat upp det religiösa ledarskapet, som i sin tur vill få Jesus dömd till döden. Det är därför de för honom till Pilatus – han behövs för att kunna utverka dödsdomen.

Och väl framme hos Pilatus utspelar sig ett intressant samtal mellan honom och Jesus, ett samtal som innehåller ord som vi kan tänka på som påminnelser också till oss. Till exempel detta hur Jesus beskriver det rike som är hans: Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Guds rike är inte som den eller den nationen, utan är av annat slag. Detta rike stänger ingen människa ute, men stänger heller inte någon människa inne. I Guds rike är vi fria att gå och komma, men Gud längtar är att vi och alla människor ska komma till och stanna i detta rike, hos honom, i hans närhet. Men valet att göra det är vårt och varje människas eget.

Allra sist i dagens text ställer Pontius Pilatus en till synes filosofisk fråga: Vad är sanning? Jesus ger inget omedelbart svar på detta, men vi som följt vandringen genom Johannesevangeliet minns kanske att det svaret, om vi skulle bära på en fråga som liknar Pilatus, finns på ett annat ställe. Stället där Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig (Joh 14:6). En god påminnelse, också den här dagen.

Förbön

Tack, Gud, för den här dagen. Tack att du har följt mig och lett mig, att du har sett mig hela dagen och också ser mig helt igenom, precis just nu. Tack för friheten hos dig, och tack att du alltid vill ha mig i din närhet. Tack att din Son gick korsets väg för min och alla människors skull, tack att det är han som är vägen till dig, sanningen och livet.

Denna kväll ber vi dig, Gud, vaka över dem som vakar eller gråter den här natten, och låt dina änglar hålla vakt över dem som sover. Kom med helande till de sjuka, med tröst till de lidande, med vila till de trötta. Låt vår sista tanke innan vi somnar få vara på dig och din kärlek, och låt vår första tanke när vi vaknar imorgon vara detsamma. Allt vi har, och allt vi bär, överlämnar vi i dina goda och starka armar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: