2020-08-19: Kvällsandakt

Onsdag, 19 Augusti, 2020.
Psalm 172 – ”De ska gå till den heliga staden”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, kom till mig och gör mig stilla, så att jag kan ta emot det som du vill ge just nu. Öppna mitt hjärtas öra för dina ljuvliga ord. Undervisa mig om din vägar. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 17:24-26

Jesus sa: ”Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Rättfärdige fader, världen känner dig inte, men jag känner dig, och de har förstått att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem, och jag i dem.”

Betraktelse

Här i avslutningen på sin överprästerliga förbön ber Jesus att vi ska få återse honom i himlen. När Jesus efter sin död och uppståndelse återvänder till Fadern kommer han att skiljas från sina lärjungar, men det kommer en tid då han få återse dem.

På samma sätt som vi kan längta efter att få återse våra nära och kära, och tillsammans med dem få dela något ingen någonsin sett, så längtar Jesus efter att få träffa oss.

Jesus har varit i världen för att uppenbara Faderns kärlek, så att vi kan fyllas av Guds kärlek och älska varandra med samma kärlek. Vårt uppdrag medan vi vandrar på den här jorden är att fortsätta denna kedja som Jesus och apostlarna började: dela evangeliet om Jesus Kristus med andra människor som i sin tur kommer att dela det vidare genom generationernas gång.

I slutändan kommer vi, tillsammans med alla människor genom tiderna som tror på Jesus, att samlas hos Gud själv och få leva i enhet med honom i all evighet.

Förbön

Herre, så mycket som vi längtar efter himlen är det ingenting mot vad du längtar efter oss. Din kärlek är så mycket större än vi kan förstå. Vi tackar dig för att du är i oss och vi får vara med dig tids nog. Herre, hjälp oss att leva ut detta uppdrag i världen, att visa vem du är, och samla fler människor till den stora skaran som kommer att få sjunga lovsång till dig i himlen.

Herre, också den här kvällen ber jag om din vägledning och ditt beskydd. Förbarma dig över din skapelse och allt som är i den. Vägled världens ledare och länder, vägled din kyrka och ditt folk. Kom med mer av din fred och frid in i världen, in i den här stunden, och in i varje människas inre, du som är god och trofast. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: