2020-08-18: Morgonandakt

Tisdag, 18 Augusti, 2020.
Psalm 38 – ”För att du inte tog det gudomliga”.

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gud jag ber nu om hjälp att lägga bort allt som tynger och oroar mig, så att jag kan stilla mig en stund tillsammans med dig. Amen.

Bibeltext – Johannesevangeliet 17:9-13

Jesus sa: ”Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt.”

Betraktelse

Jesus ber att Gud ska helga lärjungarna i sitt namn. Jesus är nu precis på väg att fullgöra sitt uppdrag, och kommer lämna världen. Men eftersom lärjungarna har tagit emot Jesus vittnesbörd och budskap, så tillhör de inte längre världen. Vad menar då Jesus med att lärjungarna inte längre tillhör världen, kan man undra! Begreppet ”Världen” förekommer då och då i Johannes evangelium och står då ofta för en plats, eller ett forum, där människlighetens vishet och regler gäller. Regler och vishet som ofta är präglade av själviskhet och girighet. Johannes beskriver världen som full av motsättningar, för trots att världen är skapad av Gud, så känner den inte Gud utan har vänt sig bort från Gud (Joh 1:10).

”Världen” står därför ofta som en motsatts till Guds rike. Det är en plats som tillåtit mörkret att komma in och råda. Men Gud älskar världen och har inte övergivit den (Joh 3:16). Det var därför som Gud sände Jesus till världen för att rädda världen och förkunna Guds rike. Lärjungarna har tagit emot Jesus förkunnelse och barnaskapet hos Gud (jämför Joh 13:33 där Jesus kallar lärjungarna för barn).

Då Jesus nu ska lämna lärjungarna så ber han för dem och deras enhet. Lärjungarna har tagit emot Jesu ord och tillhör nu Guds barnaskara vilket betyder att de tillhör Guds familj. Jesus vet att denna enhet och syskonskap mellan lärjungarna är viktigt, och därför ber han till Gud om beskydd och enhet mellan dem. Detta säger Jesus när han pratar om sin egen och Guds enhet. Jesus och Gud är en enhet och utgör tillsammans med den helige Anden den gudomliga gemenskapen. Eftersom lärjungarna tagit emot Jesu liv i gåva, så ber Jesus att även lärjungarna ska få del av denna gemenskap med Gud och Jesus.

Jesus betonar alltså vikten av enhet i den kristna syskonskaran, och detta är en viktig påminnelse för oss idag. När vi samlas omkring Jesus, så påminner vi varandra om det ljus som kommer från Jesus och vi kan hjälpa varandra genom att ge stöd och uppmuntran. Då vi lever i en värld som ibland kan tyckas vara långt borta från Gud, så är vetskapen om att vi ingår i en gudomlig gemenskap tillsammans med våra syskon i tron något som vi kan få ny kraft ifrån.

Förbön

Herre Jesus, tack för att du gav oss möjlighet att vara en del av din gemenskap med Gud. Tack för att du har gett oss en stor familj i ditt namn. Hjälp oss att påminna varandra om det hopp som du har gett världen, ett hopp om evig fred.

Vi ber också för denna nya dag. Kom och var med oss och visa oss dem som behöver bli extra sedda idag. Vi ber också om din frid till alla dem som plågas av oro och ångest. Kom Jesus till alla ensamma och styrk dem. Vi tackar dig Gud för att du aldrig lämnar oss. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek. (2 Joh v. 3)

Tack till vännen Ida Mattsson, prästkandidat, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: