2020-08-18: Kvällsandakt

Psalm 37 – ”Kristus är världens ljus”.

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Jesus, tack för att vi kan komma till dig precis som vi är, inget är för stort eller oviktigt för dig. Hjälp mig att stilla mig och ta emot det du har att ge. Amen.

Bibeltext – Johannesevangeliet 17:14-19

Jesus sa: ”Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.”

Betraktelse

Jesus säger i kvällens text att varken han eller lärjungarna tillhör världen och att världen hatar dem för det. För att förstå innebörden av detta uttryck och resten av budskapet i vår text så behöver vi först påminna oss om Johannes förståelse av begreppet ”världen”, som vi också talade om i morgonens andakt. Nämligen att Johannes ibland talar om världens rike och Guds rike som två motsatser. Världen för Johannes är en plats som har valt mörkret och lögnen istället för Guds ljus och sanning. Jesus är sedan ljuset som kommit till världen från Gud med Guds sanning.

Eftersom Jesus är Guds son kan han helga sig själv och han gör detta som ett offer för att helga världen. Med helgelsen menas att Jesus möjliggör för människorna att få en fullständig gemenskap med Gud igen. Eftersom lärjungarna har tagit emot Jesus har de blivit helgade och tillhör Gud som Guds barn. Barnaskapet hos Gud innebär att en människa har tagit emot Guds sanning och inte längre lever i mörker. Därför ber Jesus till Gud att Gud ska bevara dem från det onda som finns i världen, så att lärjungarna fortsätter att ta emot denna helgelse från Jesus.

Sedan kunde man kanske tycka att det vore logiskt om Jesus hade bett Gud att ta lärjungarna bort från världen om den utgör ett sådant hot. Men detta gör inte Jesus. Utan Jesus ber Gud att bevara lärjungarna från det onda i världen. Detta säger oss två saker. Det första är att världen i sig självt trots allt inte är ond i sig, utan i världen finns ondskan som påverkar världen och villkoren för dem som lever i den. Det är därför som Jesus ber att Gud ska bevara lärjungarna, vilket leder oss till den andra punkten. För Jesus sänder sina lärjungar som Gud har sänt honom, nämligen till att vara Guds ljus i världen och vara vittnen om hoppet och livet som kommer av att Jesus gjort det möjligt för människan att tillhöra Guds barnaskara.

Vad kan denna text då betyda för oss idag? Barnaskapet hos Gud är en konsekvens av helgelsen och är en gåva som Jesus gav oss genom att ge sitt liv, trots att han inte hade behövt detta. Denna helgelse innebär en räddning undan allt som tynger oss, och ett sant och evigt hopp för oss när vi undrar vart världen är på väg. Det innebär också att de som tagit emot detta hopp i sin tur kan stå som ett tröstens ljus i världen och peka framåt mot Guds sanning, vilket är en ljus framtid.

Förbön

Gud, vi kommer nu till dig denna kväll och lägger dagen som varit i dina händer. Tack för att du sände din son till världen så att även vi får bli en del i din barnaskara. Tack för det löfte du gett oss om en hoppfull framtid. Hjälp oss att ge vidare av detta hopp till dem som behöver tröst och uppmuntran.

Vi ber dig denna kväll om din frid och ro. Kom till alla som är trötta, rädda och ledsna och ingjut dem mod och styrka. Var med världens ledare och makthavare och ge dem vishet och vilja att sträva efter fred och rättvisa. Kom till de förtryckta och lös deras bojor. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

Tack till vännen Ida Mattsson, prästkandidat, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: