2020-08-17: Morgonandakt

Måndag, 17 Augusti, 2020.
Psalm 227 – ”O du som ser, o du som vet”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 16:25-33

Jesus sade: ”Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre skall tala i bilder utan med klara ord låter er veta allt om Fadern. Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, ty Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern.” Lärjungarna sade: ”Nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud.” Jesus svarade: ”Nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni skall skingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen.”

Betraktelse

Jesus klargör i sitt avskedstal till tolvkretsen att det har hänt saker med dem under den tid han haft dem som lärjungar, och att detta kommer att fortsätta. De vet nu mer om vem han är, och om vem Fadern är; de har lärt sig att be till Fadern genom Sonen, Jesus, men kommer att göra det än mer direkt.

Lärjungarna tycker att Jesus nu talar klarspråk och säger glatt att de tror på honom som den han är, kort sagt att de förstår honom bättre (och kanske även följer honom bättre). ”Nu tror ni”, säger Jesus, men ni är dock inte framme vid en välgrundad och stabil tro än. Inom kort kommer ni nämligen att skingras och lämna mig och er tro kommer att ersättas av förvirring, rädsla och känslan av total övergivenhet. Åtminstone kommer det att kännas som om allt som förut gav dem fast mark under fötterna nu är borta tillsammans med Jesus själv.

Deras flykt undan att dela öde med Jesus (som de trodde ett tag och därför gömde sig för världen bakom låsta dörrar), och insikten om bräckligheten och det bristande djupet i deras hittillsvarande tro kommer ändå inte att tillintetgöra den. Men erfarenheten av lidande, fara, svek i relation till Jesus är nödvändig för att få en beprövad tro. De behöver faktiskt få känna på riktigt vad det är att ångra och omvända sig – och bli förlåtna igen, för att kunna vara det de är bestämda att vara, de grundläggande vittnena för evangeliet om Jesus Kristus. Det är en ofrånkomlig del av hela påskens erfarenhet, genom vilken de når fram till tro på att Jesus lever och är deras Frälsare.

Jesu vittnen kommer inte bara att utveckla en fastare tro, utan också få känna mer lidande än hittills. Det har ju Jesus redan flera gånger sagt hör till lärjungarollen. Nej, de behöver inte korsfästas bredvid Jesus i morgon, men väl lida och kanske även dö på grund av sin tro och sitt uppdrag.Men eftersom Jesus besegrat världen, kan de vara lugna och utan oro; de har frid i honom. Han kommer inte att släppa taget om sitt verk, inte heller om dem. Han ska inte lämna dem faderlösa, utan en ny Hjälpare (Parakletos) ska stärka och utveckla deras barnaskap hos Gud, deras vittnesroll om Jesus, och hela deras Gudsnärhet. Det barnaskapet blev också vårt i dopet, då vi också fick Guds helige Ande utgjuten i våra hjärtan. Därför kan också vi samtidigt veta att vår tro inte är färdig, att mycket hos oss måste växa till, och frimodigt och lugnt veta, att det kommer att finnas hjälp hela vägen fram, varenda dag i det här livet.

Förbön

Tack, gode Gud, för en ny dag som du ger ur din hand och tack för livet med dig. Tack att du vet precis vad jag behöver, och för att du är den som förser med allt gott. Hjälp mig den här dagen att växa närmre dig, till att få en fastare tro, en större frimodighet och en djupare frid.

I början av denna dag och denna vecka ber vi åter om din närvaro och ditt förbarmande i och över det som nu sker: i världen, i Sverige, i vår närhet och inom oss. Tack att du ser och redan är i det som sker, tack att du inte är långt borta från någon enda av oss. Vi ber om synliga ingripanden från dig, för världens skull och för ditt rikes och din barmhärtighets skull. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. (Gal 1:3)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: