2020-08-17: Kvällsandakt

Måndag, 17 Augusti, 2020.
Psalm 456 – ”Höga kors, du enda ädla”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ack, Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 17:1-8

Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: ”Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig; du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig.

Betraktelse

Det finns krucifix, gjorda i modern tid, som försöker avbilda Jesus som Överstepräst och Konung. Ett sådant, tecknat av sr. Marianne Nordström, hänger över altaret i S:t Laurentii kyrka i Lund. Jesus är där inte – som på de flesta krucifix från de senaste åtta-niohundra åren – naken, blödande, bruten. Istället står han rak som en segrare på korsets fotstöd med högburet huvud, klädd som en kyrkans biskop i det heliga Offrets röda mässkläder, med en kungakrona som också är en törnekrans i guld. Bildligt talat motsvarar det krucifixet Jesu hållning i Joh. 17, de ord som avslutar hans långa avskedstal, och kallas ”Jesu översteprästerliga förbön”.

Han gör som Jerusalemstemplets överstepräst, innan denne går in i det allraheligaste för att bringa försoning för hela Israel på en enda dag: ber för sin egen helgelse, sitt eget försoningsoffer, och för dem som ska ta emot dess frukt av gudomlig förlåtelse (3 Mos. 16). (Den nytestamentliga skrift som verkligen går igenom denna gammaltestamentliga förebild för Jesus i detalj är Hebréerbrevet).

Jesus ber för sig själv, om sitt förhärligande. Han talar om det som att det har två delar, en jordisk och en himmelsk. Den (1) jordiska har pågått sedan han föddes på jorden och fullbordas genom det verk Fadern givit honom. Ändå ber Jesus om mer: det (2) himmelska förhärligandet, Guds slutliga mottagande av den gärning hans son snart skall fullborda genom sin död på korset. Därigenom skall han få tillbaka all den härlighet han lagt av då han blev människa. Ja, han ska få mer därtill, Fadern ska, som aposteln Paulus skriver i den stora ”Kristushymnen” i Fil. 2:9 ”överupphöja” (hyperypsoå) Jesus och ge honom ”namnet över alla namn”, Gud.

Den största delen av denna bön till Fadern är vad den kallas: en förbön, särskilt för ”dem som är hans”, resultatet av hans korta mänskliga liv: hans lärjungar och troende. Han är tacksamt medveten om att han har ”fått” dem, att de är ett slags förstlingsfrukt av Guds rike. De har tagit emot, lyssnat och trott på det han har uppenbarat för dem, framför allt om sig själv och att han talar för Gud. ”Detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus” (v. 3).

Det eviga livet är inte det vi gör här på jorden som Jesus tillhöriga, vare sig som individer eller som kyrka. Det är inte den jordiska kyrkan som ”bygger Guds rike på jorden”, som det ibland förmätet formuleras. Det är den jordiska kyrkan och varje individ i den Kroppen som öppnas för att ta emot sin djupaste, eviga verklighet, och så kan ge vidare av den till hela Guds älskade värld. Så låt oss lära känna Jesus idag, och alla dagar!

Förbön

Tack, käre himmelske Far, för den här dagen. Tack att jag får vara ditt barn, den här dagen och alla dagar. Hjälp mig denna kväll att se klarare vem du är och hur du verkar, låt mig få lära känna dig allt bättre. Låt mig få leva i din närhet, idag och alla dagar.

Käre far, inför denna natt överlämnar jag till dig all oro, all rädsla och all ångest, och alla som människor som lever i detta just nu. Herre, bär oss och allt det där, så att vi inte behöver bära det själva. Herre, tack att du ser och att du vet, och för att du aldrig är långt borta från någon enda av oss. Var hos dem denna natt, kom till dem som ropar efter dig denna natt, visa dig för dem som söker dig denna natt, du som har det och är den som vi behöver. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla sätt. Herren är med er alla. (2 Thess 3:16)

Tack till vännen Bengt Holmberg som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: