2020-08-16: Morgonandakt

Söndag, 16 Augusti, 2020.
Psalm 52 – ”Herre, se vi väntar alla”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, gör mig stilla, stilla inför dig. Samla mina tankar, du som känner mig. Herre, all min oro, lämnar jag åt dig. Låt din Ande fylla, tomheten i mig. Amen.

Bibelläsning – Lukasevangeliet 9:46-48

Lärjungarna började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: ”Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.”

Betraktelse

Vi gör denna söndag, i vanlig ordning, ett uppehåll i vår vandring genom Johannesevangeliet, för att istället röra oss kring det tema och de texter som hör särskilt till denna söndag. I det kyrkoår, den särskilda kalender, som bland annat Svenska kyrkan följer, heter den här söndagen Tionde söndagen efter trefaldighet, och temat för den här söndagen är Nådens gåvor.

Hela den långa trefaldighetstiden, som sträcker sig från precis efter Pingst fram till strax före första söndagen i advent, handlar på olika sätt om ditt och mitt liv som kristna, om att leva på ett sådant sätt att tron djupnar och människor kommer i kontakt med, gör erfarenheter av och blir tagna i anspråk för Guds rike.

Och denna söndag handlar det mera specifikt om de verktyg som den helige Ande ger oss för att leva som kristna, för att vara just medborgare och medarbetare i Guds rike. I texten som vi kommer att läsa i kväll, från första Korinthierbrevet, undervisar Paulus om hur en och samma Ande gör dig och mig och andra till olika verktyg för Guds rike, som tillsammans bildar en komplett verktygslåda som Gud kan använda sig av.

Men i andakten denna morgon möter vi i läsningen mera av en enkel allmän princip, en gemensam första lektion i vad den Helige Ande vill göra med oss, så att vi kan bli användbara i det som Gud vill göra i den här världen och i den här tiden. Jesus säger att ty den som är minst av er alla, han är stor. Det handlar alltså om att göra sig mottaglig, att ge den helige Ande utrymme och spelrum så att han får hjälpa oss att förstå att vi är små, och att det är Gud som är stor. Men att Gud vill verka och arbeta genom oss i alla fall.

Här finns ett direkt samband – det är först när vi förstår att vi är små som Gud kan bli stor. Det är först när vi förstår att vi behöver Gud som Gud ges ett utrymme där han kan verka. Det är när den insikten får fäste i oss, som Gud kan börja verka i oss, genom de nådens gåvor som han ger. För han vill verkligen verka genom oss, och utrusta oss till att gå hans ärenden. Men han tar inget utrymme som vi inte ger honom. Därför kan kanske några ord som Johannes Döparen yttrar bli till en bön och en arbetsinstruktion för oss om hur vi kan se på Jesus och oss själva i ljuset av honom. Johannes Döparen säger om Jesus: Han skall bli större och jag bli mindre. (Joh 3:30).

Det är något för också oss att stava på. För Gud vill bli större för oss, och vill verka alltmer genom oss, med de gåvor som han förser oss med, när vi låter honom göra det. Alla dagar, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här dagen och för varje ny dag. Tack att du vill vara oss nära och forma oss, tack att du vill bo i vårt hjärta, verka genom våra händer, och göra dig större för oss och verka alltmer genom oss. Låt mig den här dagen få leva så och medverka till, att den verkligheten kommer allt närmre.

Idag ber vi också särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26).

%d bloggare gillar detta: