2020-08-16: Kvällsandakt

Söndag, 16 Augusti, 2020.
Psalm 61 – ”Lågorna är många”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre far, du som kallar oss att leva som dina barn i frihet hos dig, befria mig från allt det som ligger mellan dig och mig, så att märker att du är här, och kan höra det som du nu vill säga. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – 1 Korinthierbrevet 12:4-11

”Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.”

Betraktelse

Också i andakten nu ikväll ska vi stanna upp inför en text och det tema som särskilt hör till den här söndagen. I den kalender, det kyrkoår som bland annat Svenska kyrkan använder, kallas den här dagen för Tionde söndagen efter trefaldighet, och temat/överskriften är Nådens gåvor.

I andakten imorse stannade vi upp inför denna söndags evangelietext (Luk 9:46-48), och i den kunde vi finna vad vi skulle kunna kalla för en enkel allmän princip, en gemensam första lektion i vad den Helige Ande vill göra med oss, så att vi kan bli användbara i det som Gud vill göra i den här världen och i den här tiden. Jesus sade i texten i morse: ty den som är minst av er alla, han är stor. En aspekt av detta med nådens gåvor, som är gemensam för alla människor, handlar alltså om att vi behöver bli mer mottagliga för Gud, att vi behöver ge den helige Ande utrymme och spelrum så att han får hjälpa oss att förstå vad och hur Gud vill vara oss nära, leda oss och verka i och genom oss. Det är något gemensamt för oss alla.

Men i de versar som vi stannar upp inför denna kväll, får vi ett annat perspektiv på detta med nådens gåvor. I läsningen denna kväll framgår det tydligt att Gud också vill verka på olika sätt och med olika nådens gåvor i oss var och en. Det kan inte uttryckas klarare än vad Paulus gör i läsningen denna kväll: Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt.

Och det handlar inte om olikhet för olikhetens egen skull, utan om olikhet för Guds rikes skull – Paulus skriver ju vidare: Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Precis som man inte kan bygga ett hus med bara hammare eller bara sågar, hur många hammare eller sågar man än har, så bygger inte heller Gud sitt rike med enbart det ena eller det andra verktyget, det vill säga genom den ena eller sortens människa eller gåva. Det är först när byggaren har tillgång till hela verktygslådan som byggandet kan fungera och bli framgångsrikt.

Gud, den store byggaren, vet precis vilka slags verktyg för sitt bygge som han vill forma dig och mig till. Det vi kan och ska göra, det är att låta oss formas till de verktyg Gud vill forma oss till, så att vi kan få bli de verktyg för Guds rike som Gud har ämnat. Allt detta kan och vill den helige Ande vägleda oss i, och han gör det också, när vi lever öppna för honom. Amen.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här dagen med dig, och för livet med dig. Tack att du vill forma och prägla oss, göra oss till verktyg för byggandet av ditt rike. Hjälp mig att leva öppen för din helige Ande, för din vägledning, för ditt formande. Låt mig få vara ett gott verktyg i din hand.

Också denna kväll och natt ber vi om ditt förbarmande och ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre, grip in där sjukdom, död, smärta, ångest och allt annat som inte är av dig råder och brer ut sig. Besök din mänsklighet och dina barn på ett nytt och fördjupat sett i denna tid, du som har det och är den som vi behöver. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Rom 15:13)

%d bloggare gillar detta: