2020-08-15: Morgonandakt

Lördag, 15 Augusti, 2020.
Psalm 161 – ”Helige Ande, låt nu ske”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, du som vill tala till oss och vet att det är gott för att få höra vad du har att säga, jag ber dig: kom nu med den stillhet som är av dig, så att jag kan ta emot det du nu vill ge. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 16:4b-15

Jesus sade: ”Jag sade er det inte från början, eftersom jag var hos er. Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er, och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre. Dom: denna världens härskare är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.”

Betraktelse

Vår vandring genom Johannesevangeliet fortsätter, och i andakten denna morgon läser vi om hur Jesus undervisar sina lärjungar om Den helige Ande. Jesus talar om det som ska komma, om vad som kommer att ske något lite längre fram, men siktet är tydligast inställt på Pingstens händelse: att den helige Ande ska utgjutas över världen, den kristna kyrkans Big Bang.

Om den Ande som Jesus berättar ska komma används två uttryck eller epitet – Hjälparen och Sanningens Ande. Båda dessa epitet har något viktigt att säga oss. Beskrivningen av den helige Ande som hjälparen påminner om att Gud genom sin Ande är närvarande i världen idag – men inte bara på ett betraktande sätt, så att han vet vad som sker, utan också på ett ingripande sätt, så att han agerar och griper in. Att den helige Ande också beskrivs som Sanningens ande påminner oss om den allra bästa hjälpen som hjälparen kan ge oss, nämligen att undervisa om den djupaste verkligheten och sanningen – Guds verklighet och sanning, och att den har med dig och mig att göra.

Jesus spaltar upp tre områden där den helige Ande har något att säga oss: synd och rättfärdighet och dom. Och resonemanget fördjupas: Synden handlar om att inte tro, varje synd vi begår är ett steg bort från trons liv och gemenskap med Gud. Rättfärdighet handlar om den väg som Jesus gått, i döden för dig och mig. Men graven var bara en rastplats på vägen – för det slutgiltiga målet för Jesu vandring var en annan, Jesus säger ju: jag går till Fadern. Och det är när vi tror på Jesus som det som hände på den där vägen till Fadern genom dödsriket – att Jesus segrade över synd och död och ondska – också blir något som vi får del av. Dom, slutligen, handlar om att Gud också verkar nu och strider mot det onda, kallar oss att strida med honom, och att ondskans spelrum har begränsats av Gud. Jesus säger ju: denna världens härskare är dömd.

Detta och annat vill Sanningens Ande undervisa oss om, idag och alla dagar. Redan den här dagen ger Gud oss möjlighet att leva i kännbar gemenskap med honom – den hjälpare, den sanningens Ande han sänt är mitt ibland oss och i oss, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för också den här nya dagen. Tack att du är närvarande i världen, tack att du har sänt din Helige Ande, till att vara vår hjälpare. Tack att du vill undervisa oss om och vägleda oss djupare in i sanningen, varje dag och också den här dagen.

Inför den här dagen ber vi dig också om ditt ingripande i den värld som du har skapat och älskar. Herre tack att du ser, att du vet om allt som rör sig omkring oss och inom oss. Herre, tack också att du hela tiden drar oss närmre dig. Hjälp oss att inte hålla emot. Led oss idag till människor och sammanhang där du vill låta ditt ord sås ut. Led oss och hela din mänsklighet idag på vägen som leder allt närmre dig. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

%d bloggare gillar detta: