2020-08-15: Kvällsandakt

Lördag, 15 Augusti, 2020.
Psalm 157 – ”Den korta stund jag vandrar här”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, kom med din tröst och ditt ljus, vänd oss mot dig, vår blick, vårt hjärta, våra sinnen. Skänk den stillhet som gör att vi ser att du var här redan innan vi ropade till dig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 16:16-24

Jesus sade: ”En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen.” Då sade några av lärjungarna till varandra: ”Vad menar han när han säger: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’, och när han säger: ’Jag går till Fadern’?” De sade: ”Vad menar han med ’en kort tid’? Vi förstår inte vad han säger.” Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: ”Ni undrar varför jag sade: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’? Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. När en kvinna skall föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.”

Betraktelse

Vår vandring genom Johannesevangeliet fortsätter, och vi läser ännu en bit av Jesu långa avskedstal till lärjungarna, som sträcker sig över fyra kapitel (14-17) i Johannesevangeliet. Och i de versar från detta långa tal som vi läser denna kväll, är det frasen en kort tid som Jesu ord rör sig kring. Faktum är att när Johannes berättar om det som Jesu säger, om hur lärjungarna frågar vad han menar och Jesus sedan citerar lärjungarnas fråga, så upprepas just frasen en kort tid så många gånger (sex gånger om jag räknat rätt) att det blir en smula komiskt. Men å andra sidan: det är lätt för oss att förstå vad som är det centrala temat i dessa versar. Repetition är ju, som det heter i ordspråket, kunskapens moder.

Vad det handlar om är alltså att Jesus talar om en kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen. Jag tror att vi kan förstå denna tidsplan på två sätt. Dels talar Jesus om den framtid som ligger omedelbart framför honom och lärjungarna. Om en kort tid, en väldigt kort tid, rentav bara några timmar, kommer Jesus att lida, dö och begravas. Lärjungarna kommmer då inte att se honom längre. Sedan följer ännu en kort tid, tiden mellan långfredagens död och påskdagens uppståndelse, och efter den kommer lärjungarna åter att se Jesus.

Men vi gör rätt i att också se Jesu tal om en kort tid som en hälsning till oss. För vi lever i den i evighetsperspektivet korta tid mellan Jesu himmelsfärd och den dag då han ska komma tillbaka. Denna tid har hittills pågått i snart 2000 år, vilket för våra mänskliga referensramar är en lång tid. Men, som sagt: i perspektivet att Gud är evig och att vi väntar på en tillvaro i evigheten hos honom, så är det sammanhang vi nu lever i bara en kort tid. Det kan vara gott att tänka på, eftersom också vi lever i omständigheter som ibland liknar dem som Jesus talar om i dagens text, i en värld full av lidande, motstånd och svårigheter. Då är det gott att försöka se på tillvaron från Guds perspektiv, det vill säga evighetens perspektiv. I det stora sammanhanget är vår tid i den här världen bara en kort tid.

Det är en kort tid då vi inte kan se Jesus, precis som han säger i dagens text: en kort tid och ni ser mig inte längre. Men det är för den sakens skull inte en tid utan Jesus, eller utan den glädje som kommer av att ha gett honom en plats i sitt liv. Allra sist i läsningen denna kväll kommer en liten böneskola, en överlevnadsstrategi för vår tillvaro här och nu. Jesus säger: Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig. Låt oss under denna korta tid ta de orden till oss. Amen.

Förbön

Tack, käre himmelske Far, för den dag som nu börjar gå mot sitt slut. Tack för att det också den här dagen har funnits anledningar till att prisa och lovsjunga dig. Tack för ditt ord ger vägledning, hopp och uthållighet. Tack för glädjen som livet med dig innebär, tack att du vill göra vår glädje fullkomlig.

Vi ber denna kväll åter om ditt förbarmande över din värld och allt som du skapat. Grip in i vår värld, hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse och tjäna dig i allt. Vi ber särskilt om ditt förbarmande över de sjuka och de döende, kom till dem, var dem nära. Hjälp oss att leva för dig så länge vi lever, idag, imorgon och alla dagar. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått. (Jud, v. 2)

%d bloggare gillar detta: