2020-08-14: Morgonandakt

Fredag, 14 Augusti, 2020.
Psalm 271 – ”Närmare, Gud, till dig”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Tack Herre för denna nya dag. Än har jag inte ljugit, handlat själviskt eller brustit i min kärlek till dig eller mina medmänniskor, men snart skall jag möta denna dags prövningar och då vet du Gud att jag behöver mycket hjälp. Så led mig Gud med dina fasta och milda hand. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 15:18-27

Jesus sade: ”Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt er: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord kommer de också att bevara ert. Men allt detta skall de göra med er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. Om jag inte hade kommit och talat till dem skulle de vara utan synd. Nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min fader. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, skulle de vara utan synd. Nu har de sett dem, och de hatar både mig och min fader. Men ordet som står skrivet i deras lag skulle uppfyllas: De har hatat mig utan grund. När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början.”

Betraktelse

Vår vandring genom Johannesevangeliet fortsätter, och denna morgon läser vi ett avsnitt som i åtminstone min bibel har den inte så upplyftande rubriken Världens hat. Vi befinner oss i vår läsning mitt inne i det långa avskedstal som Jesus håller till sina lärjungar, och som sträcker sig över hela fyra kapitel i Johannesevangeliet (kapitlen 14-17). Detta avskedstal, den sista undervisningen Jesus ger sina lärjungar, är som vi sett och ska se mycket blandad till sin karaktär, och de versar vi läser denna morgon är inte de mest lättsmälta.

Dessa versar tar nämligen fasta på en bister realitet, nämligen att budskapet om Gud och Jesus, och människor som tagit till sig och försöker leva av och för det, inte sällan möts med inte bara likgiltighet och förlöjliganden, utan rentav med motstånd och hat. Detta är en verklighet som är mer påtaglig i andra länder än i Sverige, men också kristna i Sverige kan möta detta, kanske i familjen, på arbetsplatsen, eller någon annanstans.

Om och när så sker, så är det gott att tänka på att Jesus genom dessa versar faktiskt har förvarnat oss. Han var inte ovetande om vad hans lärjungar skulle komma att möta för hans skull, inte heller är han ovetande om någonting av allt det som du och jag möter, tänker eller känner. Detta motstånd och hat som vi kan möta är ingenting som Jesus vill eller är orsak till, snarare är det en produkt av att den himmelska verkligheten är så radikalt annorlunda den här världen och de makter och system som verkar i och påverkar den. Guds verklighet är inte bara underbar och annorlunda, den kan också bli till något provocerande för den och det som är alltför hårt knutna till denna världen.

Men då är det samtidigt gott att få läsa det där som står mot slutet av läsningen denna morgon: När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Inget av det som vi möter, tänker eller känner är okänt för Gud. Inte heller behöver vi vara ensamma i något av allt det där. För Jesus har sänt oss Anden från Fadern. Gud är med, i allt, också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Herre, för den här nya dagen. Tack för att du är med, varje dag, så att jag aldrig behöver vara ensam. Tack att du vet allt som jag tänker, känner och kommer att möta. Tack för din barmhärtighet, din nåd och din kärlek. Tack för din vägledning, din tröst och för varje ord i ditt ord, även de som inte är alldeles lätta. Tack att alla dina ord, också den här dagen, är Ande och Liv.

Vi ber också den här dagen om din närvaro i och ditt förbarmande över den här världen. Kom särskilt, käre Herre, till alla som i sina liv och sina arbeten tjänar andra. Kom med glädje och kraft till alla som på något sätt ger av sig själva till andra människor. Välsigna alla goda tankar, gärningar och ord, också hos oss, också idag. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

%d bloggare gillar detta: