2020-08-14: Kvällsandakt

Fredag, 14 Augusti, 2020.
Psalm 349 – ”Länge, länge har mitt hjärta”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Ingen stund är såsom denna, kvällens sista, tysta timma. Inga sorger längre bränna, inga stämmor mera stimma. / Tag då nu i dina händer denna dagen som förflutit. Visst jag vet: i gott du vänder vad jag hållit eller brutit. / Ont jag tänker, ont jag handlar, men du läker allt och renar. Mina dagar du förvandlar så från grus till ädla stenar. / Du får lyfta, du får bära, jag kan bara allting lämna. Tag mig, led mig, var mig nära! Ske mig vad du sen må ämna! (K. Boye)

Bibelläsning – Johannesevangeliet 16:1-4a

Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall. De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta skall de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det.

Betraktelse

Vår vandring genom Johannesevangeliet fortsätter, och i andakten denna kväll läser vi några versar som innehåller en påminnelse om något som vi konstaterade i andakten i morse: detta att kristen tro och den som försöker leva som lärjunge till Jesus ibland möts av motstånd av olika slag. I de versar vi läser nu ikväll stryker Jesus under detta att han säger det han säger för att ge oss en förvarning om detta. Jesus säger ju både: Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall och Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det.

Man skulle kunna säga att denna Jesu förvarning talar om två olika tidsepoker. Dels beskriver Jesus hur de skall utesluta er ur synagogorna. Dessa ord handlar framför allt om den kristna kyrkans allra första tid. Den kristna kyrkan var från allra första början, under tiden omedelbart efter Jesu uppståndelse, en rörelse inom Judendomen, som bekände Israels Gud, kände Jesus från Nasareth som Guds Son och den Messias som Guds folk väntat på, och levde av och genom den helige Ande som funnits med sedan tidens början och sedan bibelns första blad, men som sedan den första pingstdagen varit utgjuten över världen på ett nytt och fördjupat sätt. Men efter den allra första tiden skedde alltså en brytning här, och de kristna blev mer och mer en fristående rörelse.

Sedan säger Jesus att ja, den tid kommer då den som döder er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Dessa ord får sägas handla om hela kyrkans historia, från den allra första tiden, ända fram till idag, och med all sannolikhet också all tid fram tills den dag då Jesus kommer tillbaka. Dessa ord handlar dels om kristna som tror sig göra Gud en tjänst genom att strida med andra kristna, vilket tragiskt nog också förekommer. Men dessa ord handlar desto mer om människor som har andra gudar än Bibelns Gud, och som menar sig tjäna dessa genom att förfölja Gud folk. Och här handlar det om gud i vidare bemärkelse än enbart världsreligionernas Gudar.

I allt detta behövs en påminnelse om det som inte sägs i dessa versar, men som sägs åter och åter när vi läser i Guds ord: Att Gud är med, att han ser oss och lider med oss, att han vet hur vi har det, att han strider mot det onda och för dem som har valt att bli hans. Och att den slutliga segern över mörker och ondska är hans. Amen.

Förbön

Tack, käre Far, för den dag som nu går mot sitt slut. Du, käre Herre, vet lika bra som jag hur den har varit, vad den har innehållit, och vad det har gjort med mig. Tack för det, tack att du känner mig helt igenom. Kom denna kväll med ditt ljus och lys upp min tro, mitt hopp och min kärlek. Låt ditt ljus falla där du så väl vet att det behövs.

Inför den natt som kommer ber vi dig: Kom med ditt ljus och upplys allt mänskligt mörker. Kom till de sjuka, till de ledsna, till de ensamma och till de oroliga. Lys upp den här världen med ditt ljus, och hjälp alla dem som tror på dig att låta sitt ljus lysa omkring sig, så att fler förstår, att det sanna ljuset för alla människor kommer från dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.

Välsignelse

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre. (2 Tim 1:2)

%d bloggare gillar detta: