2020-08-12: Morgonandakt

Onsdag, 12 Augusti, 2020.
Psalm 18:3 – ”O Helge Ande”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, himmelske Fader, du som ser och förstår min längtan efter dig bättre än jag själv gör, kom mig nu nära, och tala till mig de ord som du bättre än alla vet att jag behöver höra. I Jesu namn, Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 14:15-24

Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni skall se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom.« Judas – inte Judas Iskariot – frågade: »Herre, hur kommer det sig att du skall visa dig för oss men inte för världen?« Jesus svarade: »Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig.

Betraktelse

Ungefär i mitten av den här texten finner vi Jesus huvudärende, när han säger ”Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er”. Jesus berättar alltså om sin förestående bortgång, att han ska lämna sina lärjungar, men att han ändå ska vara nära och inte lämna dem ensamma.

Hur då? Genom att sända en annan hjälpare, helig Ande. Just att det är en annan hjälpare visar att Jesus kallar sig själv för hjälpare också. Han har hjälpt lärjungarna att förstå vem han är, vem Gud är, att Gud älskar dem och vill förlåta människans synder. Jesus har lärt dem att be och att förkunna. Men när han går bort från dem behövs en annan hjälpare.

Och varför behövde Jesus skicka en sådan hjälpare?

Under tre år hade Jesus vandrat med sina lärjungar och nu tror de faktiskt att han är Guds son, att han är Gud som blivit människa, som är den enda vägen till frälsning, den enda som kan ge evigt liv, gemenskap med Gud. Men Jesus vet också att dessa män som han utsett till sina efterträdare, som ska bära ut detta budskap om honom i hela världen, kommer att möta prövningar på vägen.

Hur ska Anden hjälpa dem i dessa prövningar? Genom att rikta deras blick mot slutmålet.

Om du är på en konsert eller teater kommer det att stå en huvudperson mitt på scenen, en person som du kan se tydligt i detta mörka rum för att det lyser en stark lampa på honom. Tänk dig då att du reser dig från din plats, går längst bak i lokalen och sätter dig för att titta på den som sköter denna lampa. Du missar du hela poängen med föreställningen. Lampan finns inte där för att dra uppmärksamhet till sig själv, lampan finns där för att belysa huvudpersonen.

Detta är Andens uppdrag, Anden är ljusteknikern som sköter den lampa som lyser på Jesus Kristus, så att han som vår hjälpare som bor i oss hela tiden ska dra vår blick mot honom och se på den som faktiskt är värd att titta på.

Bön

Herre, tack för att du lovat att aldrig lämna oss ensamma. I ditt Ord har du lovat att din Ande bor i oss som tror på dig. Tack för att du är oss närmare än vårt eget hjärta. Vi ber att i tider av oro och motgångar, så ska din Ande hjälpa oss att se den som är värd att se på: din älskade Son, Jesus Kristus.

Vi ber också idag om ditt förbarmande över din värld och din mänsklighet, om kraft till de försvagade, vägledning till de vilsna, glädje till de nedstämda, frid till de oroliga. Låt din närvaro prägla oss och vår tjänst för dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:21)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: