2020-08-12: Kvällsandakt

Onsdag, 12 Augusti, 2020.
Psalm 293 – ”Sanningens Ande”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Herre, öppna mitt hjärtas öra, till att höra de ord som du vill tala till mig, de ord som du så väl vet att jag behöver. Öppna mig för din närvaro, för ditt namns skull. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 14:25-31

Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett. Jag säger inte mycket mer till er, ty nu kommer världens härskare. Han har ingen makt över mig. Men världen måste få veta att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig. Kom, låt oss gå härifrån.

Andakt

Ett genomgående drag i evangelierna, och framför allt här i Jesu avskedstal, är att lärjungarna inte såg hela bilden. Till exempel ”Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern…” De var inte färdiga i sin tro helt enkelt, det fanns mer att lära. Som tur är sänder Jesus helig Ande till alla som tror på honom, för att ständigt vända vår blick till honom och fördjupa och förstärka vår tro, hopp och kärlek.

Det som Jesus ger genom Anden är något unikt. Jesus säger det själv, ”Jag ger er inte det som världen ger. Genom Anden ger Jesus oss en personlig relation med honom själv, med Gud själv. Universums skapare och alltings upprätthållare vill ha en relation med oss. Den dag vi döps påbörjas den relationen och den slutar inte ens när vi dör.

Men under vår vandring här i livet vill Gud att vi ska fördjupa vår relation till honom. Eftersom Jesus säger ”Om ni älskade mig skulle ni vara glada”, så kan vi anta att det är fullt möjligt att älska Jesus mer än vad lärjungarna gjorde i den stunden, eftersom vi som lever på andra sidan uppståndelsen har en större förståelse av frälsningshistoriens skeenden.

Låt mig ge ett exempel: Jag har två små barn som jag älskar. Om du hade frågat mig vem jag älskar mest av dem, hade jag inte kunnat ge ett svar, för jag älskar dem båda lika mycket. Men om du istället hade frågat vem jag har djupast relation till, hade jag omedelbart kunnat svara att jag har en mycket djupare relation med min äldre dotter, än min yngre. Helt enkelt för att jag har känt henne längre, jag har upplevt mer med henne, jag kan prata med henne. Jag har helt enkelt en djupare relation till henne för att jag känner henne bättre än hennes lillasyster. Men älskar jag henne mer än hennes lillasyster för det? Absolut inte.

På samma sätt funkar det med vår relation till Gud. Gud älskar oss så mycket att han gav oss sin ende Son för att vi ska få evigt liv och förlåtelse för våra synder. Gud älskar oss, det finns det inga tvivel om. Men som präst möter jag ofta människor som jag märker har en djupare relation till Gud än vad jag har. De har levt det kristna livet längre, jag hör innerligheten i deras böner, jag ser att deras bibel är välläst, jag ser vilken vördnad de har för nattvarden. Och ändå är deras tro inte färdig heller. Det finns alltid mer att lära, det finns alltid mer utrymme att växa på, det finns mer av Gud att älska. Så låt oss be att Anden hjälper oss att älska Jesus mer, och fördjupa vår relation till Gud.

Bön

Herre, tack för att du älskar oss. Tack för att din Ande tagit sin boning i oss och påminner oss om dig och dina löften. Vi ber att du genom dina nådens medel fördjupar vår förståelse av vem du är. Inte som en intellektuell övning, utan för att öka vår kärlek till dig.

Vi ber också denna kväll om ditt förbarmande över alla människor, hela din värld och allt som är i den. Låt din frid omsluta allt och alla som nu går till vila, särskilt dem som plågas av sömnsvårigheter, oro och ångest. Ge styrka och uthållighet åt alla som arbetar denna natt, kom och var hos dem på ett särskilt sätt. Låt din välsignelse och närvaro denna natt prägla alltmer av vad som sker i världen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. (Upp 1:4)

Tack till vännen Måns Norrsén, präst i Markaryd, som skrivit andakten denna morgon.

%d bloggare gillar detta: