2020-08-11: Kvällsandakt

Tisdag, 11 Augusti, 2020.
Psalm 251 – ”Var jag går i skogar, berg och dalar”.

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gud jag kommer nu till dig med allt som tynger. Hjälp mig nu att stilla mina tankar så jag kan hämta ny kraft från dig. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 14:1-14

»Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni.« Tomas sade: »Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?« Jesus svarade: »Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom.« Filippos sade: »Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss.« Jesus svarade: »Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det.

Betraktelse

”Låt inte era hjärtan oroas.” Detta säger Jesus i ett sammanhang av att han precis berättat för lärjungar om det som nu är på väg att ske. Nämligen att Jesus snart ska lämna dem, och lärjungarna kommer inte kunna följa med honom, de har dessutom fått veta att till och med Petrus kommer att överge honom. Det är inte särskilt konstigt om lärjungarna började känna en del oro vid det här laget. Dels för att de, som Filippos visar, inte kunde förstå vad Jesus menade, och dels för att de kanske anade vart Jesus ville komma men innebörden var för svår för att de kanske ens skulle vilja förstå den.

Jesus känner sina lärjungar utan och innan, bättre än vad de själva gör. Efter att ha förberett dem på de kommande händelserna, så lugnar han dem. Han säger till dem att de inte behöver oroa sig. Jesus vet att det som verkar vara ett slut i hopplöshet i själva verket är det som släpper in hoppet och är början på den ljusa framtiden i Guds evighet. Därför säger han att lärjungarna ska tro på Gud och på honom. Vi kan här läsa tro i betydelsen av tillit. En tillit till att Gud kommer att ställa allt till rätta.

Vad Jesus gör är att han ger oss alla ett större perspektiv. Jesus säger att det inte finns någon anledning till oro, för Jesus har gått till Gud för att förbereda en plats där för oss. Jesus berättar att hans död inte är slutet utan början på något gott för världen, han förbereder för vår framtid i evigheten hos Gud tillsammans med honom. Jesus lovar också att inte lämna oss ensamma, det är bara att be så hör Jesus. Detta är löften som gäller för oss än idag. Jesus har lovat att han hör oss när vi ropar och när vi drabbas av den djupaste oron så kan man tryggt klamra sig fast vid Jesu löfte om att just jag har en särskild plats i Guds hus.

Förbön

Tack Gud att du är trofast och god, och tack att jag får komma till dig med allt som jag bär på. Tack för dina löften om att just jag har en plats hos dig. Hjälp mig och påminn mig om det löftet när mina tankar och känslor fylls med oro och tvivel. Tack Jesus för det liv du gav oss genom din seger på korset.

Vi ber dig nu Jesus om lugn inför kvällen och natten. Kom och trösta alla som är rädda och ledsna, och skänk dem din frid. Var med alla som kämpar och strävar för det goda i världen och ge dem kraft att fortsätta. Kom och bevara oss och alla våra nära och kära i din trygghet. I Jesu namn, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. (2 Kor 13:13)

Tack till vännen Ida Mattsson, prästkandidat, som skrivit andakten denna kväll.

%d bloggare gillar detta: