2020-08-09: Morgonandakt

Söndag, 9 Augusti, 2020.
Psalm 228 – ”I tro under himmelens skyar”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre Herre, också den här morgonen vill jag tala med dig. Hjälp mig att också lyssna till det som du vill säga, och plocka bort allt det där som just nu ligger mellan dig och mig. Gör mig stilla inför din närvaro. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Lukasevangeliet 16:1-13

Jesus sade också till sina lärjungar: ”Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sade: ’Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare.’ Förvaltaren tänkte: ’Vad skall jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag skall göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst.’ Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den förste hur mycket han var skyldig. ’Hundra krus olja’, svarade mannen. Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv femtio.’ Sedan frågade han näste man: ’Och du, hur mycket är du skyldig?’ — ’Hundra tunnor vete.’ Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev. Skriv åttio.’” Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. ”Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er: använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som skall tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

Betraktelse

Idag är det söndag, och vi gör därför i vanlig ordning en paus från vår vandring genom Johannes evangelium, för att istället rikta vår uppmärksamhet mot texter och tankar som särskilt hör just till den här söndagen. I det kyrkoår som bland annat Svenska Kyrkan följer, kallas den här dagen för Nionde söndagen efter Trefaldighet, och temat är Goda förvaltare.

Denna söndag handlar om att vi människor är förvaltare av sådant som kommer från Gud, han som är alltings skapare och Herre. Den underliggande uppmaningen till oss är att sträva efter att vara just det som är den här söndagens tema, goda förvaltare,men evangelietexten vi läser, hämtad från Lukasevangeliet, handlar istället om en ohederlig sådan.

Den här texten är inte särskilt lätt att förstå, bland annat på grund av att så mycket är oklart i texten. Varför skriver förvaltaren exempelvis ner skulderna? För att vara snäll eller för att få hållhakar på gäldenärerna som han kan utnyttja när han nu själv snart står utan försörjnng? Vem är Herren som berömmer förvaltaren? Är det förvaltarens herre, eller är det den som berättar liknelsen, Herren med stort H det vill säga Jesus?

För egen del är jag benägen att tro på det senare alternativet i bägge fallen: Förvaltaren låter inte skriva ner skuldebreven för att vara snäll, han gör gäldenärerna tjänster för att senare kunna kräva in gentjänster. Och jag är benägen att tro att herren som berömmer tjänaren är Herren med stort H, alltså Jesus.

Men varför skulle Jesus berömma den som först varit ohederlig och sedan, när han blir upptäckt, som en sista utväg vara ännu mer ohederlig i syfte att skaffa sig framtida fördelar? Jo, Jesus kan ju fortfarande berömma den ohederlige förvaltaren för att han handlat så listigt, så smart, så klokt, för denna lyckades ju till synes tänka ut något riktigt smart när han nu stod inför sitt avsked. Kanske kan han använda det han gjort till att vinna en massa fördelar hos dem han hjälpt.

Men det är inte samma sak att handla listigt eller klokt eller smart som att handla rätt. Jesus berömmer ju inte den ohederlige förvaltaren för att han gjort det som är rätt, utan för att han handlat klokt. Skillnaden mellan dessa saker behöver vi vara på det klara med när det kommer till detta med kristet förvaltarskap: Vi kan göra mycket som för stunden eller i den här världen är listigt och smart och till och med klokt. Men det betyder inte att det är rätt. Och det är det som är rätt som är det intressanta när det kommer till honom som är vår Herre. Låt oss sträva efter att vara goda förvaltare, som mer än att längsta efter det som är klokt eller smart, längtar efter det som är rätt.

Förbön

Tack, Gud, för den här nya dagen, och för varje dag som du ger. Den här dagen ber jag dig, käre Herre: Hjälp mig att vara en god förvaltare som sköter om allt det som du har anförtrott mig. Hjälp mig att urskilja din vilja och ledning, så att jag ser vad som är rätt inför dig, och gör det.

Idag ber vi särskilt med alla dem som inte har någon gudstjänst att gå till. Herre, möt oss där vi är, tala till oss också idag, låt oss få känna gemenskap med dig, du som i dig själv är gemenskap. Hjälp oss att i denna tid på ett fördjupat sätt söka dig i bönen, för vår skull, för världens skull, och för ditt rikes skull. Herre, välsigna och bevara oss i ditt namn och i din närhet, också i denna tid. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. (4 Mos 6:24-26)

%d bloggare gillar detta: