2020-08-09: Kvällsandakt

Söndag, 9 Augusti, 2020.
Psalm 352 – ”En vanlig dag när inget särskilt händer”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Himmelske far, tack för att du, som håller himmel och jord i din hand, är nära alla dem som ropar till dig. Hör, käre far, mitt rop, kom mig nära, och tala de ord som du tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Lukasevangeliet 16:1-13

Jesus sade också till sina lärjungar: ”Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sade: ’Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare.’ Förvaltaren tänkte: ’Vad skall jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag skall göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst.’ Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den förste hur mycket han var skyldig. ’Hundra krus olja’, svarade mannen. Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv femtio.’ Sedan frågade han näste man: ’Och du, hur mycket är du skyldig?’ — ’Hundra tunnor vete.’ Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev. Skriv åttio.’” Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. ”Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er: använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som skall tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

Betraktelse

Vi stannar denna söndagskväll kvar i den text och i det tema som vi mötte i andakten i morse. I det särskilda kyrkoår som bland annat Svenska Kyrkan följer heter den här söndagen Nionde söndagen efter Trefaldighet, och temat är Goda förvaltare. Vi konstaterade redan i andakten i morse att den här texten inte är den enklaste att bena ut och förstå – men vi fick med oss en viktig påminnelse: att det är skillnad på att handla klokt/smart/listigt och att handla rätt, och det är det senare som ska känneteckna kristnas arbete som goda förvaltare.

Det finns emellertid fler lärdomar från den här texten att ta med sig i uppdraget att vara en god förvaltare. Tre goda påminnelser får vi av Jesus genom det han säger idag:

– Det första handlar om att smått och stort hör ihop. Jesus säger: Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Gott förvaltarskap handlar inte bara om att göra det rätta i de största och viktigaste sammanhangen, det handlar om att göra det i alla sammanhang, också de små.

– Det andra handlar om att det goda förvaltarskapet bara kan ske inför en herre. Jesus säger: Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Gott förvaltarskap har alltid blicken fäst på Gud, och bara på honom.

– Det tredje handlar om att Gud är mer än en Herre inför vilken vi är förvaltare. Han är också vår far, och vi är hans barn, och han har omsorg om oss. I texten får den ohederligare förvaltaren beröm för att han gör (i och för sig ohederliga) förberedelser inför den dag när mammon lämnar er i sticket. Vi kan lägga märke till att det inte står om mammon lämnar någon i sticket, utan när mammon gör det. Det gör däremot inte Gud, aldrig någonsin, och det är den mest grundläggande skillnaden mellan dessa båda Herrar. Men vi är kallade att vara goda förvaltare och mer än så åt den gode Herren, varje dag i våra liv. Också den här dagen.

Förbön

Tack, käre Fader, för också den här dagen. Tack för att du är en god Herre. Tack att jag får kalla dig far och för att jag får vara ditt barn. Hjälp mig att helhjärtat tjäna dig, att vara hederlig och att göra det som är rätt inför dig, i stort såväl som i smått.

Denna kväll ber vi för hela din värld: Herre, förbarma dig, var med din mänsklighet i den kamp vi nu står i. Kom till de sjuka med helande, kom till de vårdande med vishet och kraft till fördjupad omsorg. Kom till ledande med vishet, kom till de oroliga och rädda med din frid. Och kom till din kyrka och hjälp henne att vara ett vittne om dig också i denna tid. Genom Jesus Kristus, din Son och vår Herre, Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. (Rom 15:13)

%d bloggare gillar detta: