2020-08-08: Morgonandakt

Lördag, 8 Augusti, 2020.
Psalm 559:5 – ”Tro är visshet om Guds löfte”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Käre himmelske Fader, det är gott att få lita på att du hör oss när vi kommer till dig i bön. Nu ber jag om den stillhet som är av dig, så att jag förstår att du också är här just nu. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 12:44-50

Jesus ropade: ”Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig, och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem, så dömer inte jag honom, ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord, han har mött sin domare: det ord jag har talat skall döma honom på den sista dagen. Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och vad jag skall tala. Och jag vet att hans befallning ger evigt liv. När jag talar talar jag så som Fadern har lärt mig.”

Betraktelse

Vår vandring genom Johannes evangelium fortsätter, och denna morgon läser vi en text som i åtminstone min bibel fått överskriften Tro och otro. Och dessa versar talar också om just detta, eller kanske snarare: om konsekvenserna av att tro och att inte tro. Här finns å ena sidan härliga löften till den som tror, såsom att Jesus är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret och att han har kommit för att rädda världen. Men här finns å andra sidan utmanande och varnande ord kring att inte tro, såsom att den som gör så har mött sin domare.

Bland allt det som Jesus säger, så finns det en hel del som är utmanande för oss att läsa. Både i termer av hur viktigt det är att tro, men det kan också handla om mycket annat. Dessa svåra och utmanande ord från Jesus är lätta att försöka hoppa över eller förklara bort och så sker också ibland, tyvärr. Men dessa avsnitt är viktiga och behöver tas på allvar, och i mötet med dem kan det vara till hjälp att ha följande tre tankar i minnet.

1. De svåra orden från Jesus finns där för att kristen tro inte är en hobby. Kristen tro är något som handlar om hela livet, både detta och det kommande. Den tron tar sin utgångspunkt i att Gud bjuder in alla människor till trons levande och personliga relation med honom, och i att det som Jesus gjorde på korset är något som varje människa får del av, som kommer till honom. Det är och ska vara något som förvandlar livet, hela livet.

2. De svåra sakerna som Jesus säger står där också för att Jesus älskar oss. Han vill att vi ska förstå och ha full kunskap, även om kunskapen är utmanande. Att vara eller bli kristen innebär inte att livet blir problemfritt eller bekymmerslöst, men det innebär att leva i relation med honom som bär allting, alltid. Förlöjliganden och förföljelse får inte så få kristna stå ut med, tvivel och prövningar är en del av allas liv och tro. Jesus vill rusta oss för att möta tillvaron, för att han älskar oss.

3. De svåra sakerna som Jesus säger står där till sist också för att vi ska be om den helige Andes vägledning i vår bibelläsning. I vårt dagliga umgänge med Gud, i bönen, i bibelläsningen, i gudstjänsten och vid nattvardsbordet, är vi inte utlämnade åt vare sig enbart våra egna förmågor att få ihop de svåra texterna eller åt enbart vår egen möjlighet att komma till ro och rikta uppmärksamheten mot vår himmelske far. Gud är redan där genom sin helige Ande för att hjälpa oss med båda saker: både till att bli stilla och till att vägleda oss i läsningen sedan vi blivit det. När Jesus talar om den helige Ande talar han om denne både som en hjälpare och som den som skall lära er allt och påminna er om allt som Jesus har sagt och undervisat (Joh 14:26).

Det orden gäller, också den här dagen.

Förbön

Tack, gode Fader, för den här nya dagen. Tack att du är levande och närvarande, tack att du verkar genom din helige Ande. Var hos mig just nu och varje gång jag söker dig. Hjälp mig att inte hoppa över eller strunta i de svåra passagerna i ditt ord, utan var hos mig på ett särskilt sätt när jag läser dem. Tack för din kärlek, din vägledning och din frid.

Käre Far, vi ber dig den här dagen för alla dem som längtar efter frid. Tack att du ger den frid som ingen annan och inget annat kan. Låt mig idag få vara ett vittne om den friden, den här dagen, i den här världen. Låt mig få bära din frid in i ofridens alla sammanhang. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Nåd och frid åt er i rikaste mått. (1 Pet 1:2b)

%d bloggare gillar detta: