2020-08-07: Morgonandakt

Fredag, 7 Augusti, 2020.
Psalm 739 – ”Hosianna, Davids Son”

eller: klicka här för en Spotify-lista med lovsång, eller här för en Spotify-lista med stilla musik.

Bön

Gode Gud, du som inte är långt borta från någon ända av oss, förbarma dig över mig och kom mig nära på ett sådant sätt att jag förstår att du är här. Ge mig stillhet, så att jag kan höra de ord som du har tänkt för mig. I Jesu namn. Amen.

Bibelläsning – Johannesevangeliet 12:12-19

Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung.” Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den, som det står skrivet: ”Frukta inte, dotter Sion. Se, din konung kommer, sittande på en ungåsna.” (Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att som det stod skrivet om honom, så hade man gjort med honom.) Alla de som hade varit med honom när han kallade ut Lasaros ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade om detta. När folk hörde att han hade gjort detta tecken drog de ut för att möta honom. Men fariseerna sade till varandra: ”Ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom.”

Betraktelse

Vår vandring genom Johannesevangeliet fortsätter, och i läsningen denna morgon har vi så kommit fram till Jesu sista besök i Jerusalem, det besök som samtliga fyra evangelister nämner. Denna välkända episod är den enda som uppmärksammas två gånger under det kyrkoår som bland annat Svenska Kyrkan följer: dels på Palmsöndagen (en vecka före påskdagen, då firas just den dag som texten beskriver), dels på Första söndagen i advent (då förberedelsetiden för Julen inleds, och ett nytt kyrkans år börjar).

Det är alltså nu exakt en vecka kvar till påskdagen och uppståndelsen, vilket innebär att det är fem dagar kvar till långfredagen. Jesus har alltså bara fem dagar kvar att leva, men vad gäller Johannes textmaterial har vi mer än en tredjedel kvar. Detta säger något om vad som är den kristna trons centrum och vad som är det viktigaste för oss att försöka fästa blicken på när det kommer till Jesu liv och gärning: Hans sista vecka i livet. Ingenting med Jesu liv och gärning är oviktigt, men Jesu sista vecka och det som då händer är särskilt viktig.

Det står att Jesus fick tag på en åsna – de övriga evangelisterna beskriver detta betydligt utförligare (se Matt 21:1-11, Mark 11:1-11; Luk 19:28-40). Förväntningarna på honom som kommer är höga, och såväl folkets rop (Ps 118:25-26) som detta att Jesus rider in på en åsna (Sak 9:9) vittnar om detta. Många människor är på plats i Jerusalem inför den kommande högtiden, fler är på väg, och stämningen i staden är uppskruvad. Många har kommit till tro på Jesus under hans vandring, inte minst genom det som hade skett alldeles tidigare (alltså Lasarus återuppväckelse, Joh 11).

Också Jesu fiender är med, och dessa kommer under de kommande dagarna att få vad som ser ut som ett övertag. Men vi som vet om hur det slutar vet att det bara är vad det ser ut som. Jesus rider inte bara mot sitt lidande och sin död – han rider också mot sin uppståndelse och sin seger. För dig och för mig.

Förbön

Tack, käre himmelske Fader, för den här nya dagen. Hjälp mig att ta emot den ur dina händer. Visa mig den här dagen vad du har tänkt för mig, men mer än det: visa mig mer av vem du är. Hjälp mig att se hur du är i det som ligger framför mig. Jag söker dig och vill finna dig och jag längtar efter din frälsning. Tack för att du söker mig och vill finna mig.

Vi ber idag om din närvaro och ditt ingripande i allt det som nu sker i världen. Herre, hjälp din kyrka och ditt folk att jubla och vara glada över dig, men att inte titta bort när vi ser nöden i världen. Låt din kyrka över hela jorden få vara mänsklighetens ljus, som lyser starkt i denna världens mörker. Välsigna och bevara oss, idag och alla dagar. I Jesu namn. Amen.

Herrens Bön

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden, såsom i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet, Amen.

Välsignelse

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord. (2 Thess 2:16-17)

%d bloggare gillar detta: